لحظه  بروز رسانی 
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

آنکه را بزرگ کنی و جوگیرنشود،آرزوست

سگ گیربشی ولی جوگیر...نه

آنکه را بزرگ کنی و جوگیرنشود،آرزوست...

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

بازم از نو، خم ابروی کسی در نظر است

بازم از نو، خم ابروی کسی در نظر است

بازم از نو،
خم ابروی کسی در نظر است

sSINGLESs
مشاهده همه ی 5 نظر
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

من بودم دیلیت اکانت میکردم😂😂

من بودم دیلیت اکانت میکردم😂😂

من بودم دیلیت اکانت میکردم😂😂

sSINGLESs
مشاهده همه ی 5 نظر
فـریـــ_sSINGLESs_ ـمـــاه
خوشتیپخوشتیپ
فـریـــ_sSINGLESs_ ـمـــاه

شاپوریم خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم

شاپوریم خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم

شاپوریم
خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم
گروه بدون تو هیچ لطفی نداشت

به وقت تو♥

شـا_sSINGLESs_پـــــور
فریـ_sSINGLESs_ ـمـــاه


@sorena66

sSINGLESs
مشاهده همه ی 5 نظر
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دم دستی خود

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دم دستی خود

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های
دم دستی خود نکنید...
اگر فکر میکنیدعاشق کسی هستید
باید تا آخرین لحظه زندگیتان را با او تصور کرده باشید...
بایدبه خاطر او شب و روزتان بهم به خورد
بایدهیچ کس جز اونبینید...
اگر اینگونه نبودید
او و خودتان را معطل عشق نکنید...
این احساسات گذرا اسمش عشق نیست
اگر عشق را نمیفهمید
عاشقی نکنید!

❤️

sSINGLESs
مشاهده همه ی 13 نظر
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

انسانها: به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران

انسانها: به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران

انسانها:
به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان
به دیگران احترام میگذارند و
به میزان حقارتشان به شما توهین میکنند

به میزان فرهنگشان عشق میورزند
به میزان کمبودشان آزارت میدهند

(به اندازه آدمها دست نزنیم)

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

خوشا به حال لک لکا که خوابشون واو نداره

خوشا به حال لک لکا که خوابشون واو نداره

خوشا به حال لک لکا که عشقشون قاف نداره

خوشا به حال لک لکا که مرگشون گاف نداره

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

به خوابی هزار ساله نیازمندم تا فرسودگی گردن

به خوابی هزار ساله نیازمندم

تا فرسودگی گردن و ساق ها را از یاد ببرم

و عادت حمل دارای کهنه ی دل را

از خاطر چشم ها و پاها پاک کنم

دیگر هیچ خدایی

از پهنه مرا به گردنه نخواهد رساند

و آسمان غبار آلود این دشت را

طراوت هیچ برفی تازه نخواهد کرد

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز

چیزی دارد تمام می شود

چیزی دارد آغاز می شود

ترکِ عادت های کهنه

و خو گرفتن به عادت های نو

این احساس چنان آشناست

که گویی هزار بار زندگی اش کرده ام

می دانم و نمی دانم.

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید