لحظه  بروز رسانی 
Fateme taha
Fateme taha

برای تصرف یک قلب نیـــازی به لشکرکشی نیست

برای تصرف یک قلب نیـــازی به لشکرکشی نیست

برای تصرف یک قلب

نیـــازی به لشکرکشی نیست

فقط کافیست

مهربان بود و مهربانی کرد

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fateme taha
Fateme taha

یــه "شـــهـــریــــوری" مـــغـــرور نـــیـــســــت خـــودخــــواه نـــیـــســـت فـــقــــ

یــه "شـــهـــریــــوری" مـــغـــرور نـــیـــســــت خـــودخــــواه نـــیـــســـت فـــقــــ

یــه "شـــهـــریــــوری" مـــغـــرور نـــیـــســــت خـــودخــــواه نـــیـــســـت فـــقــــط مـــنـــطـــقـــی حـــرف مـــیـــزنــــه واســـه هـــمـــه حــــرفــــاش دنـــبـــال دلـــیـــلــــه هـــیـــچـــوقـــت بــــه کــســـی ظـــلـــم نـــمــیـــکـــنـــه چـــون قـــانـــون یـــه شـــهــــریـــوری مـــهـــربــــونــــی و عــــشــــق ســـرلـــوحـــشـــه..!

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fateme taha
Fateme taha

خدا میبخشد. قربون خدای بزرگم برم که

خدا میبخشد. قربون خدای بزرگم برم که

خدا میبخشد...........

قربون خدای بزرگم برم
که اگه خطا کنم
نهایت قهرش بین دو اذانه
دوباره صدام میکنه،
خدا رو عــــشق است...

لحظه لحظتون پر از آرامش خدایی

مشاهده همه ی 8 نظر
Fateme taha
Fateme taha

خدای مهربانم در این روز زیبای ملکوتی

خدای مهربانم در این روز زیبای ملکوتی

خدای مهربانم

در این روز زیبای ملکوتی

برای دوستانم

سلامتی، نشاط، دلخوشی

عاقبت بخیری، عشق و محبت

خواستارم

امیدوارم زندگیتون

پر از عطر خدا باشد

مشاهده همه ی 23 نظر
Fateme taha
Fateme taha

و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست

و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم...

مشاهده همه ی 2 نظر
Fateme taha
Fateme taha

من به "فاحشـــــــــگی" زنــــــــــــــــانی که هــــــــــــــــر شب " تــــــــــــــــ

من به "فاحشـــــــــگی" زنــــــــــــــــانی که هــــــــــــــــر شب " تــــــــــــــــ

من به "فاحشـــــــــگی" زنــــــــــــــــانی که هــــــــــــــــر شب
" تـــــــــــــــــــن " خــــــــــــــــــــــود را. . .
به یــــــــــــکی میفـــــــــــــــــروشند "اعتـــــــــــــــــــقادی" ندارم. . .
میــــــــــــــــدانی "فاحشــــــــــــــــــــــه" کیـــــــــست,؟,؟,؟
"فاحشــــــــــــــــــه" "مــَـــــــــــــــــردیست" که عفت دختــــــــــــــــری را. . .
به "جــــــــــــــــرم" "ســـــــــــــــادگی" لـــــــــــــکه دار میـــــــــــکند.

مشاهده همه ی 2 نظر
Fateme taha
Fateme taha
پست شماره 314059767 از Fateme taha

{-w17-}

مشاهده همه ی 3 نظر
Fateme taha
Fateme taha

شهریـــــــــوری " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " را ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴه ، ﺛـــﺎﺑـــــــﺖﻣﯿﮑﻨه

شهریـــــــــوری " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " را ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴه ، ﺛـــﺎﺑـــــــﺖﻣﯿﮑﻨه

شهریـــــــــوری " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " را ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴه ،

ﺛـــﺎﺑـــــــﺖﻣﯿﮑﻨه........

یک شهریوری میخنده حتی اگر غم داشته باشه

یک شهریوری دوست خواهد داشت حتی اگر شکست خورده

یک شهریوری اعتماد میکنه حتی اگر خیانت دیده باشه

یک شهریوری رفیق میمونه با همه نارفیقی ها

یک شهریوری دستت رو میگیره حتی اگر تو اوج رهاش کردن

یه شهریوری سرش تو کار خودشه

ولی هیچ وقت فک نکن سر از کارات درنمیاره !

تک تک حرکت اطرافیانشو میبینه و تجزیه تحلیل میکنه ! حتی کوچیکترینشو !

ولی چون نمیخواد خرابت کنه به روت نمیاره ...!

یه شهریوری بی دریغ مهر میورزه،

مهربونیو جوری در حقت تموم میکنه که ندونی چه جوری جبران کنی،

اما لازم نیست کار سختی انجام بدی، فقط کافیه خوبیاشو ندیده نگیری و ترکش نکنی.

اگه سراغ یه شهریوری میری،
باید فراموش کنی روش هایی رو که رو بقیه ی آدما جواب داده، مثلا :
محل نده، می آد دنبالت...... نمی آد، ترکت میکنه
باهاش خشن باش، مهربون میشه....... نمی شه، ترکت میکنه
زیاد سراغش نرو، سراغت می آد....... نمی آد، ترکت میکنه
حسادتش رو تحریک کن، قدرت رو می دونه....... نمی دونه، ترکت میکنه
تو فقط صادق و مهربون باش

مشاهده همه ی 6 نظر
Fateme taha
Fateme taha

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست، پس به کسانیمتن زیبا,متن زیبا کوتاه,متن زیبا عاشقانه,متن زیبا گل سرخ


رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.

مشاهده همه ی 8 نظر