لحظه  بروز رسانی 
f.a
f.a

مدافعان حرم با هر شرایط و در هر زمانی از یاد

مدافعان حرم با هر شرایط و در هر زمانی از یاد

مدافعان حرم با هر شرایط و در هر زمانی از یاد خدا غافل نیستند.

مشاهده همه ی 2 نظر
f.a
f.a

خدابه انسان دستوردادگندم نخور وقتی خورد. اولین سیلی خدابه او برهنه

خدابه انسان دستوردادگندم نخور وقتی خورد. اولین سیلی خدابه او برهنه

خدابه انسان دستوردادگندم نخور وقتی خورد......
اولین سیلی خدابه او برهنه شدن بدنش بود
این نشان می دهدکه:
رهاکردن لباس سیلی خداست نه تمدن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
f.a
f.a

اگرجلوی خودرادرارتکاب به گناه نگیریم کارمان به انکاروتکذیب واستهزا آیات الهی

اگرجلوی خودرادرارتکاب به گناه نگیریم کارمان به انکاروتکذیب واستهزا آیات الهی

اگرجلوی خودرادرارتکاب به گناه نگیریم کارمان به انکاروتکذیب واستهزا آیات الهی ویابه جایی می رسدکه ازرحمت خداناامیدشویم  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
f.a
f.a

اینکه زن باشی و از آبشار زیبای موهایت لذت ببری،

اینکه زن باشی و از آبشار زیبای موهایت لذت ببری،

اینکه زن باشی و از آبشار زیبای موهایت لذت ببری،
ولی آن را بپوشانی و پنهان کنی طوری که حتی تاری از آن معلوم نباشد؛

اینکه زن باشی و اندام مناسبی داشته باشی،
ولی آن را بپوشانی و پنهان کنی؛ اینکه زن باشی و بتوانی زیبا و با عشوه حرف بزنی،
ولی نزنی و صدایت را نازک نکنی؛

اینکه زن باشی و بتوانی همکار نامحرمت را بخندانی طوری که لحظات شادی با هم داشته باشید،
ولی نخندانی و از قید آن شادی هم بگذری و سنگین برخورد کنی؛

اینکه زن باشی و در بازار عرضه و تقاضای ادا و عشوه و هوی و هوس بتوانی عرضه کننده باشی،
ولی نباشی هر چند که قابلیتش را داشته باشی؛

همه اینها ارزش یک لحظه نگاه رضایت بخش بانو را دارد که دست دعا بلند کند و بگوید خدایا:

«دختران امت پدرم، همه زیبایی ها را داشتند و معیوب و مفلوج و کچل و زشت نبودند،
ولی برای رضای تو زیبایی هایشان را از نامحرم پنهان کردند
پس تو محبت خودت را در دل هایشان صد چندان کن!
طوری که هیچ چشم و ابرویی،
ناز و کرشمه ای،
پول و مکنتی
نتواند جایگزین آن شود!»

مشاهده همه ی 1 نظر