لحظه  بروز رسانی 
تبسم
ورزشکارورزشکار
تبسم

به سیستانی بودنم افتخار میکنم

به سیستانی بودنم افتخار میکنم

به سیستانی بودنم افتخار میکنم

مشاهده همه ی 3 نظر
❤️علی آقا❤️ متن عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی آقا❤️ متن عاشقانه

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به
شاد باشید الهی همیشه...

تا ز رویت گرفته ام روزه

جز به یادت نکرده ام افطار

چقدر سخت است که این عزیزترین عید را

بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیماللهم عجل لولیک الفرجگلخنده شوال به ناهید مبارک

ابروی خوش ماه به خورشید مبارک

آمد خبر از عرش وداع رمضان است


عید است به یاران خبر عید مبارک


عزیزان دلم عید سعید فطر بر تک تک شما خوبان مبارکـــــ

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 165 نظر
تبسم
ورزشکارورزشکار
تبسم

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
زمین سلامت می کند و ابرها درودتان سال نو مبارک...

مشاهده همه ی 17 نظر
تبسم
ورزشکارورزشکار
تبسم

پدر عزیزم روزت مبارک

پدر عزیزم روزت مبارک

پدر عزیزم روزت مبارک

مشاهده همه ی 5 نظر
Forogh59
Forogh59

نوشته زیبای صادق هدایت: ↙↙↙↙ 1.مهمترین سایزی که باید

نوشته زیبای صادق هدایت: ↙↙↙↙ 1.مهمترین سایزی که باید

نوشته زیبای صادق هدایت:
↙↙↙↙
1.مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز(دهنشه).
2.قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست(توهین)است.
3.هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم"شوخی کردم"،شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.
4.بازی کردن با احساسات مردم،زرنگی نیست(هرزگی)است.
5.خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست(کمبود)است.
6.به راهی که اکثر مردم میروند بیشتر شک کن،اغلب مردم فقط تقلید می کنند. ⏪انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
⏪◀ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ .
⏪◀ﻫﺮﮐسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ!
⏪◀ﻫﺮﮐسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
⏪◀ﻫﺮﮐسی،ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ",ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺱ"ﻧﯿﺴﺖ!
ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ!
⏪◀ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀ﻫﺮکسی آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀ﻫﺮکسی ﺁﺩﻣﻪ,ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀کسی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ،ﻣﻌﺘﺎﺩ نیست.
⏪◀ﮐﺴﯽ ﮐﻪ موهایش را ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ،ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ،ﺑﯽ رحم نیست.
⏪◀کسی ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ،ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
⏪◀ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ،ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ.
👈👌پس زودقضاوت نکن.

🌼ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ.🌼

⛔️ﻧﮕﻮ:ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺯﺷﺘﻪ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
⏪ﺑﮕﻮ:عالی ام!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ!
⏪ﺑﮕﻮ:خدا قوت!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ!
⛔️ﻧﮕﻮ:ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
⏪ﺑﮕﻮ:ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ!

👈🌸ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 8 نظر
تبسم
ورزشکارورزشکار
تبسم

از امروز به بعد وقتی به گذشته ام نگاه می

از امروز به بعد
وقتی به گذشته ام نگاه می کنم.
لبخند زده و به خودم خواهم گفت
"هرگز فکرش را نمی کردم
که بتوانم از عهده اش برایم.....
اما توانستم..
من بر تمام انهایی که سعی کردند
مرا از پای دراورند چیره شدم"

مشاهده همه ی 7 نظر
*(پروانه)*
آروم و عادیآروم و عادی
*(پروانه)*

✍وقتی که حجاب را به #دخترم آموختم .اما عفاف را به

✍وقتی که حجاب را به #دخترم آموختم .اما عفاف را به

✍وقتی که حجاب را به آموختم ...اما عفاف را به نیاموختم...به پسرم یاد دادم که حیا و نجابت فقط مخصوص زن است

✍وقتی که به دخترم گفتم که باید به برادرش احترام بگذارد...اما به پسرم نگفتم که به همان اندازه به خواهرش بگذارد...برتر بودن مردانه را به پسرم یادآوری کردم

✍وقتی که دخترم را برای یک ساعت دیر آمدن به خانه بازخواست کردم...اما به پسرم اجازه دادم که آخر شب به خانه برگردد ...به پسرم آموختم که او بر خلاف خواهرش می‌تواند خطا کند

✍وقتی که ورزیدن را برای دخترم نادرست دانستم ...اما از رابطه داشتن پسرم با دختری نامحرم ذوق زده شدم که پسرم بزرگ شده ... بودن را به پسرم آموختم

✍وقتی که از کودکی به دخترم یاد دادم که زن باشد، کدبانو، صبور و باشد...اما به پسرم فقط آموختم که قوی و قدرتمند باشد..تنها نامی از خانواده را به پسرم آموختم نه خانواده را

👈بله...من هم که وظیفه مادری را به درستی انجام ندادم. من هم به عنوان یک زن، مقصرم که به جای اصلاح خودم و تربیت صحیح فقط به جامعه ام انتقاد کردم.جامعه هرگز به خودی خود درست نمی‌شود.جامعه نمونه‌ بزرگی از همان است.

نظرات برای این پست غیر فعال است
تبسم
ورزشکارورزشکار
تبسم

دوستی مثل متکا میمونه وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی

دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت…

مشاهده همه ی 6 نظر