افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آگه نه‌ای ز حالم ای جان و زندگانی

دردا که در فراقت می‌بگذرد جوانی

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

طو

رابه هرشکل نوشتم

عشق شدی


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

به لاف دوست تکان می دهم سری به دروغ

چقدر معصیت من خداپسندانه ست

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا


ماییم و هوای تو ...


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

خیال مرا شانه می‌کنی پریشان است!

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

شاید غَزلم را به تماشا بِکشانَد


چَشمی‌که به رَقص آو‍رَد اینگونه قَلم را...

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا


بازم از فیض جنون
آماد شد سامان صبح

می‌دهد چاک گریبان
در کفم دامان صبح‌

از گداز پیکرم
تعمیر امکان کرده اند

آسمان دودی‌ست
از خاکستر تابان صبح


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تمام شهر
تو را مى خوانند
تنها منم كه تو را مى نويسم ...
ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آگه نه‌ای ز حالم ای جان و زندگانی

دردا که در فراقت می‌بگذرد جوانی

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید