لحظه  بروز رسانی 
@Footstep00

آرامشم را نبین در من کسی فرو ریخته بی

آرامشم را نبین
در من کسی فرو ریخته
بی هیچ فریادی؛

من


بایگانی

دردهای تاریخم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
@Footstep00

خواب رویای فراموشیهاست خواب را دریابیم که در آن

خواب رویای فراموشیهاست
خواب را دریابیم که در آن دولت خاموشیهاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
@Footstep00

از آدما دوری کنید بهتون نزدیک میشن

از آدما دوری کنید بهتون نزدیک میشن...

مشاهده همه ی 2 نظر