لحظه  بروز رسانی 
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند ...

کوروش کبیر - بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد ...

مشاهده همه ی 3 نظر
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi

We do not remember days, we remember moments … 

We do not remember days, we remember moments … {-35-}

مشاهده همه ی 6 نظر
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi

Darkness cannot drive out darkness:Times New Roman', serif;">hat … Martin Luther

Darkness cannot drive out darkness:Times New Roman', serif;">hat … Martin Luther

مشاهده همه ی 11 نظر
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi
Frank Wiseman - Mostafa Rashidi

If you can't feed a hundred people, then feed just one

If you can't feed a hundred people, then feed just one …

Mother Teresa (1910-1997

{-35-}

مشاهده همه ی 5 نظر