لحظه  بروز رسانی 
❤️ کاوه ❤️
قبراققبراق
❤️ کاوه ❤️

صبر مرا برهم زدی برهم زدی عقل مرا رهزن شدی

صبر مرا برهم زدی برهم زدی
عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم
در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی

Avaz-e ghoo
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

💚 قدرت دعا دعا والاترين شكل انرژی جهان

💚 قدرت دعا دعا والاترين شكل انرژی جهان

💚 قدرت دعا

دعا والاترين شكل انرژی جهان را آزاد ميكند، يعنی شما را به انرژی خداوند متصل ميكند .

در حقيقت انرژی و قدرتی كه از طريق دعا كردن آزاد ميشود به شما كمک ميكند تا لايه های افكار منفی را در هم فرو ريزد ، افكاری كه شما را به مشكلات گوناگون پيوند داده بود.

بدين ترتيب ناممكن ها ممكن ميشوند . كارها بر وفق مراد ميگردند و معجزه ها رخ ميدهند.

آن هنگام است كه پی ميبريد دعا بر " قوانين طبيعی " چيره شده است و آنچه را انجام نشدنی ميپنداشتيد انجام داده است .

🌸كاترين_پاندر

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا به

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا به

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا
به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را

علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد
مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را

گرت پروای غمگینان نخواهد بود و مسکینان
نبایستی نمود اول به ما آن روی زیبا را

چو بنمودی و بربودی ثبات از عقل و صبر از دل
بباید چاره‌ای کردن کنون آن ناشکیبا را

مرا سودای بت‌رویان نبودی پیش ازین در سر
ولیکن تا تو را دیدم گزیدم راه سودا را

مراد ما وصال تست از دنیا و از عقبی
وگرنه بی‌شما قدری ندارد دین و دنیا را

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را

بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت
که در عالم نمی‌داند کسی احوال فردا را

سخن شیرین همی گویی به رغم دشمنان سعدی
ولی بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را؟

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

یا ای جان به جان آتَش رَوا کُن بِسوزان جان

یا ای جان به جان آتَش رَوا کُن بِسوزان جان

یا ای جان به جان آتَش رَوا کُن
بِسوزان جان و تن دِل را رها کن
بِزَن بَر آتَشَت ، این هیمه ی تَن
هِزارن شُعله بَر اُفتاده پا کُن
بِمیران و به خاکِ تیره ی غَم
بِکُش این تَن دل از دُنیا جُدا کُن
حَریمِ عِشق را سوزانده اَم مَن
قِصاصِ کُشته ی شیرین لَقا کُن
زِ جان خواهَم تو را هَرگِز نَبینَم
اگر دیدَم تَرحُم بَر گِدا کُن
گِدائی می کُنَم از روی ماهَت
مَگردان رو نَظَر بَر بینَوا کُن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

آوازه خوانَت بودَم و رَفتی و مَن تَنها شُدَم اَفسُرده

آوازه خوانَت بودَم و رَفتی و مَن تَنها شُدَم اَفسُرده

آوازه خوانَت بودَم و رَفتی و مَن تَنها شُدَم
اَفسُرده و آزُرده دِل بَر بَسته بَر شَبها شُدَم
دیگَر نمی گویَم سُخَن تَنها تو را جویَد زَبان
بَستَم طنابِ دارِ دل ، دلداده ای رُسوا شُدَم
آرَم غَزلها بَر قَلم اُفتان و خیزان می رَوَم
غَرق نِگاهَت بودَم و ، افتاده و بَر پا شُدَم
یادَت چو می آید به سَر پَروانه وپَر می کِشَم
سینه پُر آتَش گُشته شیدا تَر از شیدا شُدَم
سَر می نهم هَر بوته ای شایَد بِجویم بوی تو
امّا نمی دارد گُلی ، دَر بوی تو پیدا شُدَم
حاشا نمی دارَم دِگَر عِشقت به جانَم چیره شُد
اُفتاده ام از پا وَلی ، با یادِ تو شَهلا شُدَم
داغِ جهانی بَر لب و پُشتِ زبانَم گُم شُده
بَر تَن کشیدم هَر کران دیوانه ی صَحرا شُدَم
وان طایر مَستِ غَزَل ، رَفت و به دَریا شُدَم

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

خیره شدم، خیره به آن روی تو زخمی ام از

خیره شدم، خیره به آن روی تو زخمی ام از

خیره شدم، خیره به آن روی تو
زخمی ام از خنجر ابروی تو
مست شده حافظه ی خانه ام
مستِ می و عطر تن و بوی تو
شب به دلش مانده که زیبا شود
بی شبح سایه ی گیسوی تو
این من کم حوصله ی ملتهب
آمده ام سرزده در کوی تو
باز کن آن پنجره ی چشم خود
تا که بیاید دل من سوی تو

Avaz-e ghoo
مشاهده همه ی 3 نظر
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

چقدر سخت است که لبریز باشی از "گفتن"ولی در هیچ

چقدر سخت است که لبریز باشی از "گفتن"ولی در هیچ

چقدر سخت است که لبریز باشی از
"گفتن"ولی در هیچ سویت "محرم" نباشد...!!
که دل تنگ است، دلش سنگ است و تنهایی و هیچ سویت یار نباشد...!!!

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید