افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
★::★سبب منم که میشکنم★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★سبب منم که میشکنم★::★
khengoolestan_image_leily502_2017-10-18_15_38_28.jpg

oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO
با گذشته ات به آینده ات خیانت نکن
هرچی بود تموم شده
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★سبب منم که میشکنم★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★سبب منم که میشکنم★::★
315782_560801850615939_1076847346_n.jpg

*0*0*0*0*0*0*0* *0*0*0*0*0*0*0*
زندگی مملو از بالا و پایین است
رمزش ان است که در بالا ها لذت ببریم
ودر پایین ها شجاع باشیم و استوار
*0*0*0*0*0*0*0* *0*0*0*0*0*0*0*

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★سبب منم که میشکنم★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★سبب منم که میشکنم★::★
PicsArt_10-19-02.58.13.jpg

^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^
دوتا رفيق تو جنگل میبینن یه شیر داره به طرفشون میاد
یکیشون شروع میکنه به بستن ومحکم کردن بند کفشش
اون یکی میگه داری چکار میکنی؟
تاحالا هیچ انسانی نتونسته از
شیر تندتر بدودگفت من فقط کافیه از تو تندتر بدوم
قصه رفاقت خیلی ها همینه
^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^ ^^^^^*^^^^^

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★سبب منم که میشکنم★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★سبب منم که میشکنم★::★
khengoolestan_image_Maryamtkd_2017-10-18_20_07_23.jpg

oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO
سراب
تنها تشنگان را میدواند
سیراب که باشی
حقه اش از جا تکانت نخواهد داد
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید