لحظه  بروز رسانی 
BEHROOZ
قبراققبراق
BEHROOZ

بهترین جفت دردنیا،لبخند و گریه هستند؛که هیچ وقت دریک زمان یکدیگر

بهترین جفت دردنیا،

لبخند{-7-} و گریه{-31-} هستند؛

که هیچ وقت دریک زمان
یکدیگر راملاقات نمیکنند،

اما اگرملاقات کنند،بهترین لحظه زندگي ماخواهد بود

مشاهده همه ی 3 نظر
BEHROOZ
قبراققبراق
BEHROOZ

آن شب . که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را . تماشاآن شب ...

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...

تماشا می کرد ...

آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

نــــور را می جســـتند ...!

و اتاقم ..

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..

تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!


مشاهده همه ی 4 نظر
BEHROOZ
قبراققبراق
BEHROOZ

اهل کجــــا بودنــت مهــم نیـــست اهل و بجـــا بودنـــت مهـم است!!!

اهل کجــــا بودنــت مهــم نیـــست

اهل و بجـــا بودنـــت مهـم است!!!

منـــطـقـــه زنـــدگـیـــت مهـــم نیــــست

منـطـق زنــدگیـــت مهــم است!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
BEHROOZ
قبراققبراق
BEHROOZ

گیسوانت زیر باران، عطــر گندم‌زار… فکــرش را بکن! با تو آدم

گیسوانت زیر باران، عطــر گندم‌زار… فکــرش را بکن!
با تو آدم مست باشد، تا سحر بیدار… فکرش را بکن!

در تراس خانه رویارو شوی با عشق بعـد از سال‌ها
بوسه و گریه، شکوه لحظه‌ی دیدار… فکرش را بکن!

سایه‌ها در هم گــره، نور ملایـــم، استکان مشترک
خنده خنده پر شود خالی شود هربار… فکرش را بکن!

ابـــر باشم تا کـــه ماه نقـــره‌ای را در تنــم پنهــان کنم
دوست دارد دورِ هر گنجی بچرخد مار… فکرش را بکن!

خانه‌ی خشتی، قدیمی، قل قل قلیان، گرامافون، قمر
تکیـه بر پشتــی زده یار و صدای تار… فکرش را بکن!

از سمــاور دست‌هایت چای و از ایوان لبانت قند را…
بعد هم سیگار و هی سیگار و هی سیگار… فکرش را بکن!

اضطراب زنگ، رفتم وا کنم در را، کـــه پرتم می‌کنند
سایه‌ها در تونلی باریک و سرد و تار… فکرش را بکن!

ناگهان دیوانه‌خانه… ــ وَ پرستاری که شکل تو نبود
قرص‌ها گفتند: دست از خاطرش بردار! فکرش را نکن

مشاهده همه ی 1 نظر
BEHROOZ
قبراققبراق
BEHROOZ

رشد ۴/۴ درصدی نقدینگی در کشور

مشاهده همه ی 46 نظر