لحظه  بروز رسانی 
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

ســـلام ودرود 🍃 ظﮫـــرادینه تان پر برڪت 🌼

ســـلام ودرود 🍃 ظﮫـــرادینه تان پر برڪت 🌼

ســـلام ودرود 🍃

ظﮫـــرادینه تان پر برڪت 🌼


ارســــالیهاتون توصیف انگیز👏🏻👍🏽

هر رهگذری محرم اسرار نگردد
صحرای نمکزار چمن زار نگردد

هر جا که رسیدی رفاقت مکن ای دوست
هر بی سر و پا یار وفادار نگردد...شاد و تندرست و سربلند باشید دوستان {-35-}{-35-}{-35-}

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند. ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند. ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند...
ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی محابا بر سرت خراب میشوند

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 6 نظر
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و

اگر رفیق شفیقی
درست پیمان باش
حریف خانه و گرمابه
و گلستان باش 🌸🍃

شکنج زلف پریشان
به دست باد مده
مگو که خاطر عشاق
گو پریشان باش🌸🍃

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 1 نظر
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

‏قوانین رابطه با آدما ساده‌ست ‏به اندازه‌ای که دوسِتت دارن

‏قوانین رابطه با آدما ساده‌ست ‏به اندازه‌ای که دوسِتت دارن

‏قوانین رابطه با آدما ساده‌ست
‏به اندازه‌ای که دوسِتت دارن
دوسشون داشته باش،
‏به اندازه‌ای که بهت احترام گذاشتن
احترامشونو داشته باش،
‏و به اندازه‌ای که آزردن‌ت
ازشون دور شو

مشاهده همه ی 3 نظر
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

‏ايرانى ها ميرن دكتر ميگن گِلوم درد مى كنه، يه چرك

‏ايرانى ها ميرن دكتر ميگن گِلوم درد مى كنه، يه چرك

‏ايرانى ها ميرن دكتر ميگن گِلوم درد مى كنه، يه چرك خشك كن بنويس با پنى سيلين، با قرص سرماخوردگى، مُهر هم بزن، يعنى ايرانى ها هيچكس جز خودشون رو قبول ندارند


• مکنزی

هــمـســفـر عـشـــق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

ایرانیا تنها آدمایین که وقتی یه چیزی گرون شد میرن میخرن

ایرانیا تنها آدمایین که وقتی یه چیزی گرون شد میرن میخرن

ایرانیا تنها آدمایین که وقتی یه چیزی گرون شد میرن میخرن تا سود کرده باشن
بعد همون که ارزون شد میرن میفروشن تا کمتر ضرر کنن

التماس تفکر

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

مهم نیست چه داستانی سر هم میکنن، مهم اینه که آستانه

مهم نیست چه داستانی سر هم میکنن، مهم اینه که آستانه

مهم نیست چه داستانی سر هم میکنن، مهم اینه که آستانه باورپذیری ما رو در حد خر می‌بینن.اینجاش آدم رو میسوزونه


• پینادو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین

مردم و پولشون تو بورس

مردم و پولشون تو بورس

مردم و پولشون تو بورس

هــمـســفـر عـشـــق...
مشاهده همه ی 11 نظر