لحظه  بروز رسانی 
روزهای عاشقی
روزهای عاشقی

آدم‌هایی‌ را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته

آدم‌هایی‌ را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته

آدم‌هایی‌ را که
زیاد دوستت دارند
بیشتر دوست داشته باش
و آنهایی را که
زود ترکت میکنند
زودتر فراموش کن
زندگی‌ همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن‌ها و نبودن‌ها
تعادل میان آمدن ‌ها و رفتن‌ها
زندگی‌ مرزی ‌ست که میگذاری
تا کسی‌ هستیِ‌ تو را نیست نکند
مرزی برای آنهایی که می‌گویند
"دوستت دارم" و
"همیشه با تو خواهم ماند" ...

روزهای عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر