Gamerha.net
Gamerha.net

اسپویل!: شرح داستان بازی Silent Hill هری (Harry) همراه با دختر

اسپویل!: شرح داستان بازی Silent Hill

53247-Silent_Hill_J-1-810x400.jpg

هری (Harry) همراه با دختر نازنین خود (شریل، Cheryl) به سمت تپه های خاموش در حال رانندگی هستند. آن ها می خواهند به تعطیلات بروند. اما متاسفانه در راه، هری ماشین خود را از مسیر منحرف می کند. او در مسیر خود، یک دختر را مشاهده کرده بود و به همین دلیل ماشین را به سمت جاده خاکی، منحرف نمود. به همین سبب، ماشین خراب خواهد شد و ... ( مشاهده متن کامل در گیمرها )

مشاهده همه ی 4 نظر