بروز رسانی 
o m i d 333
قبراققبراق
o m i d 333

برای مردم زندگی نکن تباه میشوی غمگین ترین آدم

برای مردم زندگی نکن تباه میشوی غمگین ترین آدم

برای مردم زندگی نکن
تباه میشوی
غمگین ترین آدم ها
کسانی هستند که
برداشتِ دیگران
برایشان زیادی مهم است
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
o m i d 333
قبراققبراق
o m i d 333

لبخند را تو بیاور، شعر تازه را من دم میکنم،

لبخند را تو بیاور، شعر تازه را من دم میکنم،

لبخند را تو بیاور، شعر تازه را من دم میکنم،
در فنجان حس زندگی می‌ریزم،
می‌نشینیم گپ میزنیم،
هنوز هم کلی حرف نگفته داریم،
از خدا، از زندگی،
از خنده ی گل، از بوی صحرا...
گلایه ها و تلخی ها را هم میدهیم دست نسیم
تا با خودش ببرد.
زندگی پراست از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم.
شاد باش...
زندگی کوتاه است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا تو جویایی و من

#مولانا 
 تو جویایی و منتو جویایی و من
جویانتر از تو

که داند تو چه جویی
من چه جویم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا به هر غزل که ستایمبه هر غزل که ستایم
تو را ز پرده شعر
دلم ز پرده ستاید
هزار چندانت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا سر و پا گم کند آن

#مولانا سر و پا گم کند آنسر و پا گم کند آن کس
که شود دلخوش از او
دل که باشد که نگردد
همگی آتش از او

‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

 گر باده خوری تو با خردمندان خور یا با صنمی

 گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

‍ #حضرت_مولانا برتوگرخارست برماگل شکفت برتوگر شامستبرتوگرخارست برماگل شکفت
برتوگر شامست بر ما روز شد

گر تو ازطفلی ز روز آگه نه‌ای
خیز با ما جان بابا روز شد

روز را منکر مشو لا لا مگو
چند لا لا جان لالا روز شد

آفتاب آمد که انشق القمر
بشنو این فرمان اعلا روز شد

پاسبانا بس دگر چوبک مزن
پاسبان و حارس ما روز شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

به سانِ رود که در نشیب درّه سر به سنگ

به سانِ رود
که در نشیب درّه سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش . . .!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

هم او که دلْ تنگَت کُند، سَرسَبز و گُل

هم او که دلْ تنگَت کُند، سَرسَبز و گُل

هم او که دلْ تنگَت کُند،
سَرسَبز و گُل رَنگَت کُند

هم اوت آرَد در دُعا،
هم او دَهَد مُزدِ دُعا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید