بروز رسانی 
ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.
آروم و عادیآروم و عادی
ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.

سلام که تکرار شود ، "آرامش" ، قطره قطره


http://media.mehrnews.com/old/Original/2012/05/792975.jpg

سلام که تکرار شود ،
"آرامش" ، قطره قطره ی
کدورت های جان راشستشو میدهد…
باز هم سلام ،
که نام خداست…
مفهوم زندگی است…
بهانه ی شروع ارتباط…
زیبایی حضور آدمی
و
نمایش احساس است
سلامی رهاتر از رها ،
برای جانهایی که
به انگیزه ی مهربانی زندگی می کنند…
سلام…سلام…و باز هم سلام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤❥ گلشید ❤❥
شادشاد
❤❥ گلشید ❤❥

ای عزیز ترینم  ای روشنی شبهایم به یاد ماه آسمان 

Photo-Love-Amazing-ir-6.jpg

ای عزیز ترینم 
ای روشنی شبهایم
به یاد ماه آسمان 
ای ماه من بتاب 
ای که عطرت چون مهتاب روشنای دل من است
بتاب ای ماه من 
بتاب بر این شبهای تاریک 
بتاب روشنای دلم
ای هستی من بتاب شبم تاریک است تو نباشی بودنم نابود میشود 
بمان تا هستیم بماند 
بمان و شبهایم را بیارای نور دیده 
بمان که بی تو میمیرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید