لحظه  بروز رسانی 
Ghasedak
Ghasedak

همه مان نیاز داشتیم به یک نفر ؛ یکی که

همه مان نیاز داشتیم به یک نفر ؛
یکی که در مقابلش بایستیم ، بغضمان را از دریچه ی چشمانمان بیرون بریزیم و صادقانه اعتراف کنیم که ؛ خوب نیستیم ! که کم آورده ایم ! مدتهاست که کم آورده ایم ...
کسی نبود و ما اشکی نریختیم ،
نقابِ لبخند زدیم و تظاهر کردیم که همه چیز خوب است ...
ما خودمان و اشک هایمان را انکار کردیم ،
ما به احساساتِ خودمان پشتِ پا زدیم ،
روی زخم های روحمان راه رفتیم و پای احساسمان را فلج کردیم
و این خوب نشدن ها ،
و این در خود فرو رفتن های پی در پی ؛
تاوانِ همان تظاهرهایی است که به شادی کردیم و
بغض های بی پناهی که بی رحمانه بلعیدیم ...
ما فقط نیاز داشتیم گاهی حالمان بد باشد ،
گاهی اشک بریزیم ، گاهی قوی نباشیم و پشتِ امنیتِ نگاه کسی پناه بگیریم .
حالا ما پُریم از دردهای تلنبار شده ؛
چون همه را داشتیم ،
اما کسی که باید را ، نداشتیم ...

نرگس_صرافیان_طوفان‌

قاصدک

مشاهده همه ی 8 نظر
Ghasedak
Ghasedak

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی
نفسی برای ماندن در کنار او نخواهد ماند،
پس باید با کسی ماند
که نصف راه را به سمتت دویده باشد...

قاصدک

مشاهده همه ی 4 نظر
Ghasedak
Ghasedak

‏اینکه میگن آسمون همه جا یه شکلِ اشتباست. حتی

‏اینکه میگن آسمون همه جا یه شکلِ اشتباست. حتی

‏اینکه میگن آسمون همه جا یه شکلِ اشتباست.
حتی اگه تو بالکن خونه پدری ات نشسته باشی و دلت گرفته باشه، آسمون بالا سرت با آسمون همسایه‌ی دیوار به دیوارت که حالش خوبه فرق میکنه !

مشاهده همه ی 2 نظر
Ghasedak
Ghasedak

عمیق‌تر نگاه کن ؛ بحرانِ قیمت نیست . بحرانِ

عمیق‌تر نگاه کن ؛
بحرانِ قیمت نیست ...
بحرانِ انسانیت است ...
ما "انسان" کم آورده‌ایم ...
چیزی که نمی توان به بازارها تزریق کرد !

✍و چه زیبا گفت گاندی:

انسانیت تنها دینی است
که پیروان چندانی ندارد!
‎‌

مشاهده همه ی 10 نظر
Ghasedak
Ghasedak

‏واحد اندازه گیری انسانیت دست هایی است که

‏واحد اندازه گیری انسانیت
دست هایی است
که گرفتیم،
گره هایی است
که از مشکلات دیگران باز کردیم،
دلهایی است که
به دست آوردیم....

قاصدک

مشاهده همه ی 15 نظر
Ghasedak
Ghasedak

درود بزرگ شدیم و فهمیدیم که شربت دوا، آب میوه

درود
بزرگ شدیم و فهمیدیم که شربت دوا، آب میوه نبود.
بزرگ شدیم و فهمیدیم که چیزهای ترسناک تر از تاریکی هم هست
بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته
بزرگ شدیم و فهمیدیم که مشکلات ما دیگر در حد یک بازی کودکانه نیست
و دیگر دستهای ما را برای عبور از جاده نخواهند گرفت.
بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم که این تنها ما نبودیم که بزرگ شدیم؛ بلکه والدین ما هم همراه با ما بزرگ شده اند و چیزی نمانده که بروند! شاید هم رفته باشند.
خیلی بزرگ شدیم تا فهمیدیم که دلیل چین و چروک صورت مادر و پدر نگرانی از آینده ما بود.
خیلی بزرگ شدیم تا فهمیدیم سخت گیری مادر عشق بود،
و خیلی بزرگتر شدیم تا فهمیدیم
زیباتر از لبخند پدر،
استواری قامت اوست.
سرشان سلامت
و پدران و مادران آسمانی، روحشان در آرامش !

مشاهده همه ی 4 نظر
Ghasedak
Ghasedak

خودکشی رضا فیوجی، کودکی کاری که فرصتی برای فکر کردن به

خودکشی رضا فیوجی، کودکی کاری که فرصتی برای فکر کردن به

خودکشی رضا فیوجی، کودکی کاری که فرصتی برای فکر کردن به آرزو نداشت؛ در برنامه ماه عسل معروف شد.
رضا، کودکی که با حضور در برنامه ماه عسل با سخنان خود مشهور شد در سن 18 سالگی متاسفانه بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است.
دوستان رضا فیوجی در فضای مجازی از او به عنوان فردی که همیشه بالاتر از سنش رفتار می کرد و با استعداد یاد می کنند.

قاصدک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ghasedak
Ghasedak

دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتن و دارایی رو بردن

دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتن و دارایی رو بردن نیست،

دروغ گفتن باعث دزدیدن صداقت میشه
بدی کردن باعث دزدیدن خوبی میشه
تهمت زدن باعث دزدیدن آبرو میشه
خیانت کردن باعث دزدیدن عشق میشه

قاصدک

مشاهده همه ی 5 نظر
Ghasedak
Ghasedak

صدقه امروزمان هم باشد مشتی دانه برای گنجشکها شاید

صدقه امروزمان هم باشد مشتی دانه برای گنجشکها شاید

صدقه امروزمان هم باشد
مشتی دانه برای گنجشکها
شاید با جیک جیکشان
دعایی کنند که
دلیل اجابت آرزویمان باشد!

قاصدک

مشاهده همه ی 3 نظر
Ghasedak
Ghasedak

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمیان را در اکثر مواقع به

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمیان را در اکثر مواقع به هنگام خشم و عصبانیت می آزمایند
نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است...

قاصدک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید