دوست میداری زبان بازان
باطل گوی را !؟
در برت لب بسته از آنم
کز آنها نیستم.
****************************
به گروه خودتون خوش اومدید...محفل ما میزبان کسانی هست که انسان بودن رو شرط اول زندگیشان میدانند
بروز رسانی 
ترنم
عاشقعاشق
ترنم

مگر يك آدم چقدر توان دارد! كه دوست بدارد

مگر يك آدم چقدر توان دارد! كه دوست بدارد

مگر يك آدم
چقدر توان دارد!
كه دوست بدارد و
دوست داشته نشود!
چرا باید این فاصله ها زیاد باشد!!؟

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 1 نظر
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار چون‌گوش روزه دار

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار چون‌گوش روزه دار

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار
چون‌گوش روزه دار بر الله اکبر است

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

دوستان گلم
اخرین روهای مهرماهتون بهشت🙏
مرسی که هستید و ما دل به مهرتون
بستیم💖

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق

ننگرم ڪس را وگر هم بنگرم

ننگرم ڪس را وگر هم بنگرم


ننگرم ڪس را وگر هم بنگرم

او بهانه باشد و تو منظرم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق
فرشته۰ققنــــــــوس عـــشق

گاهی غزل بگو که پریشان بخوانمت درسایه سار

گاهی غزل بگو که پریشان بخوانمت درسایه سار


گاهی غزل بگو که پریشان بخوانمت
درسایه سار زرد درختان بخوانمت

دریک غروب جمعه ی پاییزی غجیب
باحس مهر و آذر و آبان بخوانمت

گاهی غزل بگو که دلم شاعرت شود
شاعرتر از ترانه ی باران بخوانمت

گاهی برای خلوت عصرم غزل بگو
تا در مرور بغض خیابان بخوانمت

فرقی ندارد این که غزل از چه گفته ای
تنها همین بس است : پریشان بخوانمت

اصلا غزل نگو تو فقط جلوه کن به چشم
تا در شکوه جلوه :غزل خوان بخوانمت...

‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید