دوست میداری زبان بازان
باطل گوی را !؟
در برت لب بسته از آنم
کز آنها نیستم.
****************************
به گروه خودتون خوش اومدید...محفل ما میزبان کسانی هست که انسان بودن رو شرط اول زندگیشان میدانند
بروز رسانی 
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

تو

بی‌سببی

نیستی.


به‌راستی

صلتِ کدام قصیده‌ای

ای غزل؟

ستاره‌بارانِ جوابِ کدام سلامی

به آفتاب

از دریچه‌ی تاریک؟


کلام از نگاهِ تو شکل می‌بندد.

خوشا نظربازیا که تو آغاز می‌کنی!
پسِ پُشتِ مردمکانت

فریادِ کدام زندانی‌ست

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

شانه‌ات مُجابم می‌کند در بستری که عشق

شانه‌ات مُجابم می‌کند

در بستری که عشق

تشنگی‌ستزلالِ شانه‌هایت

همچنانم عطش می‌دهد

در بستری که عشق

مُجابش کرده است.زیباترین تماشاست

وقتی

شبانه

بادها

از شش جهت به سوی تو می‌آیند،

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

فراقی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

فراقیچه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوری‌ات آزمونِ تلخِ زنده‌به‌گوری!

چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم!


بر پُشتِ سمندی

گویی

نوزین

که قرارش نیست.

و فاصله

تجربه‌یی بیهوده است.بوی پیرهنت،

این‌جا

و اکنون. ــ

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

ميان ماندن و رفتن… ميان ماندن

ميان ماندن و رفتن…


ميان ماندن و رفتن حکايتي کرديم

که آشکارا در پرده‌ي کنايت رفت.

مجال ما همه اين تنگ‌مايه بود و، دريغ

که مايه خود همه در وجه اين حکايت رفت.

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

خاطره‌یی‌ست به انتظارِ حدوث و تجدد نشسته، چرا

خاطره‌یی‌ست به انتظارِ حدوث و تجدد نشسته،

چرا که آنان اکنون هر دو خفته‌اند:


در این سویِ بستر

مردی و

زنی

در آن‌سوی.تُندبادی بر درگاه و

تُندباری بر بام.

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

دلتنگی های آدمی را، باد ترانه ای می

دلتنگی های آدمی را،

باد ترانه ای می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

و هر دانه ی برفی

به اشکی ناریخته می ماند

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

شگفتا که نبودیم عشق ما

شگفتا که نبودیم

عشق ما

در ما

حضورمان داد

پیوندیم اکنون

آشنا

چون خنده با لب و اشک با چشم

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

با این همه ای قلب در به در

با این همه

ای قلب در به در

از یاد مبر که ما یعنی من و تو

عشق را رعایت کردیم

از یاد مبر

که ما یعنی من وتو

انسان را رعایت کردیم

خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️امیر❤️
شیطونشیطون
❤️امیر❤️

پر پرواز ندارم اما دلی

پر پرواز ندارم

اما

دلی دارم و حسرت درناها

و به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه ی ماهتاب

پارو می کشند

خوشا رها کردن و رفتن

خوابی دیگر

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید