لحظه  بروز رسانی 
امید
امید

هنـوز.تـه مانـده ی بوسـه ات را روی لبـم می مکم،هنـوز.تـه مانـده

هنـوز...

تـه مانـده ی بوسـه ات را روی لبـم می مکم،

هنـوز...

تـه مانـده ی آغوشـت را محکم بغـل میکنم...

.

1432920694480917_large.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
امید
امید

زمـانی كـه شمـا گناهـكار هسـتيد ، دوسـت تان بايـد كنـارتان باشـد

زمـانی كـه شمـا گناهـكار هسـتيد ، دوسـت تان بايـد كنـارتان باشـد ؛ چـرا كـه هـرگاه حـق با شـماست ، هـمه در كنـارتان هسـتند !

٠•●مـــارك توايــــن●•٠

.
1403860496988767_large.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
امید
امید

خواستم بگويم تنهايم ، اما نگاه خندانت مرا شرمگين کرد

خواستم بگويم تنهايم ،
اما نگاه خندانت مرا شرمگين کرد ؛
چه کسي بهتر از تو ...
مــــ ــــادر...
.
m0bb_482739_472304432838169_1613853031_n

مشاهده همه ی 7 نظر
امید
امید

هیچ وقت فکر نکن که در یک مکان تنها هستی چون

هیچ وقت فکر نکن که در یک مکان تنها هستی چون هیچ وقت انسان تنها
نمی ماند

یا با خدایی یا با شیطان
.
ofo_1532118_720357367975472_1289870226_n

مشاهده همه ی 18 نظر
امید
امید

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی!! نترس.!! خواهی برد،

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی!!
نترس...!!
خواهی برد، چرا که پروردگار مهربان هر دو دستش پر است
.
91407876353544262320.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امید
امید

نه عاشق بوده اند ، نه عاشق میشوند فقط شلوغش میکنند

نه عاشق بوده اند ، نه عاشق میشوند
فقط شلوغش میکنند
گنجشک هایی
که یک عمر از این شاخه به آن شاخه پریدن
عادتشان شده است
.
1379499694605842_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر