لحظه  بروز رسانی 
mahnaz
ناراحتناراحت
mahnaz

دﺧﺘﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟ﭘﺴﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟ﺩﺧﺘﺮ: ﭼـﺮﺍ ﻫﺮ

دﺧﺘﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟
ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟
ﭘﺴﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﭼـﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﭘﺴﺮ: ﭼـﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﻭﺳـﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ چهار ﻭ سی ﻭ هشت ﺩﻗﯿﻘه !!!

مشاهده همه ی 11 نظر
مدیر اتاقک خیالی * atoosa*
آروم و عادیآروم و عادی
مدیر اتاقک خیالی * atoosa*

از تصادف جان سالم به در برده بود . و میگفت

از تصادف جان سالم به در برده بود ...

و میگفت


زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است


و خـــــــــــــــدا همچنان لبخند میزند ... !

___________________________________________{-35-}

مشاهده همه ی 10 نظر

گــریــه نــکــن دلــم دلــم تــکــیــه بــکــن بــه مــن بــخــنــد خــرابــه ایــن

گــریــه نــکــن دلــم دلــم
تــکــیــه بــکــن بــه مــن بــخــنــد
خــرابــه ایــن دنــیــا یــه کــم
خــراب شــه ایــن دنــیــای غــم

i6upgnqha8ibz8l3qkft.jpg

مشاهده همه ی 653 نظر