لحظه  بروز رسانی 
♥دومی از چپ♥(يک فروند مردادی)دزدکی ميام فيس
گرفتارگرفتار
♥دومی از چپ♥(يک فروند مردادی)دزدکی ميام فيس

دختره ﭘﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ : ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ

دختره ﭘﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ : ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ

ﭼﯿﻪ ؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺗﻮﺣﯿﺪ .. ﻧﺒﻮﺕ .. ﺍمامت ... !
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺍﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻪ ﺣﻘﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻼﮎ ﺷﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍﺣﻞ ﺑﺮﺍﺵ
ﺑﮕﻤﺎ ﺑﯽ ﻟﻴﺎﻗﺖ....

مشاهده همه ی 2 نظر
Fatemeh
Fatemeh

من دختــــر روزای تنهایی با هر عــذاب تازه جنگیدم از غصه

من دختــــر روزای تنهایی
با هر عــذاب تازه جنگیدم
از غصه ی فـردا نگو با من
روزای از این بـدترم دیــدم

تا مــرز وحشـت، تا جنون رفتــم
از تـرس دیوونه شدن کم نیست
تـو اومـــدی و مـــن به غیـر از تـو
چیزی به جز تصــویر یادم نیست

تو اومــدی تا فکــر روزای
تلخ گذشته از سرم وا شه
من ضربه خوردم تا قوی تر شم
فـردای مــن میـتــونـه زیـبـــاشه

هـر اتفـــــاقی که برام افتاد
شـایـد دلیـل محـکمی داره
وقتی ورق برگــرده میبینی
این زندگی به من بدهکاره

باید منو باور کنی تا عشق
سقـف امیــد و آرزو بـاشـــه
با مــرحـم دست تو میتونـه
زخـم عمیق من مداوا شـه

مشاهده همه ی 12 نظر
Fatemeh
Fatemeh

                                           مـن خود                                   بـه چ

                                           مـن خود
                                  بـه چشم خویـشـتن
                               دیــدم کـه جــانـم میـــرود

مشاهده همه ی 3 نظر
سپیده
خوشتیپخوشتیپ
سپیده

ﻋـﺸﻘﻢ . ﺍﮔـﻪ ﻳـﻪ ﺭﻭﺯ ﻣـُـﺮﺩﻡ . ﺩﻳـﺪﻱ
ﻋـﺸﻘﻢ ...
ﺍﮔـﻪ ﻳـﻪ ﺭﻭﺯ ﻣـُـﺮﺩﻡ ...
ﺩﻳـﺪﻱ ﺗـﺎﺑﻮﺗﻢ ﺭﻭﻱ ﺷـﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣـَﺮﺩﻣﻪ!!!
ﻭﻟـﻲ ﻧـﻤﻴﺎﻡ ﭘـﺎﻳﻴـﻦ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧــﮕـﻴﺮﻳﺎ !!!
ﺣــــﻼﻝ ﮐـﻦ!!!
ﻗـﻮﻝ ﻣـﻴﺪﻡ ...
ﺑﻪ ﺧـﺪﺍ ﻗـﻮﻝ ﻣـﻴﺪﻡ ﻫـﻤﻴﻦ ﻳــﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯﺕ ﺑــﺎﻻﺗﺮﺑﺎﺷـﻢ
ﺑـﻌﺪﺵ ﺩﻳـﮕﻪ ﻫـﻤﻴﺸﻪ ﺧـﺎﮎ ﭘـﺎﺗﻢ ...
ﻫــﻤـﻴﺸﻪ ..

مشاهده همه ی 10 نظر