لحظه  بروز رسانی 
دنیا
خنگخنگ
دنیا

کاش میشد وقتی منتظری چراغ پروفایل یکی روشن شه بری یه

کاش میشد وقتی منتظری چراغ پروفایل یکی روشن شه بری یه گوشه ای از پیجش تکیه بدی ب یکی از پستاش تا بیاد و ببینه منتظرشی.... شاید ی گوشه ی چشمی بهت بکنه{-60-}
غریبه....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دنیا
خنگخنگ
دنیا

بنوشم جرعه ب جرعه بهار توی چشماتو

بنوشم جرعه ب جرعه بهار توی چشماتو

بنوشم جرعه ب جرعه بهار توی چشماتو

مشاهده همه ی 9 نظر
دنیا
خنگخنگ
دنیا
پست شماره 320633027 از دنیا

{-27-}

مشاهده همه ی 8 نظر
دنیا
خنگخنگ
دنیا
لطفا الاغ نباشیم

لطفا الاغ نباشیم.... {-58-}

مشاهده همه ی 98 نظر
دنیا
خنگخنگ
دنیا

شب آغاز هجرت تو. شب درخود شکستنم بود

شب آغاز هجرت تو. شب درخود شکستنم بود

شب آغاز هجرت تو.... شب درخود شکستنم بود...

مشاهده همه ی 2 نظر
دنیا
خنگخنگ
دنیا

ببوس تا پاک شود. در عشق تو گناه من

ببوس تا پاک شود. در عشق تو گناه من

ببوس تا پاک شود..... در عشق تو گناه من...

مشاهده همه ی 12 نظر