لحظه  بروز رسانی 
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

Insta : HOSSEINTBRMK - Just GOD

Insta : HOSSEINTBRMK
---------------------------------
Just GOD
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%871.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

Insta:Hosseintbrmk
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Na gunaha??

Chun TURK'am...TURK

http://www.axgig.com/images/01598090277649049086.pnghttp://www.axgig.com/images/25080229450544219006.png

مشاهده همه ی 44 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

اَز هَمیــن اَلــان میخـــوام عیدوُ به هَــمَــتــون تَبــریک بِـــگَم! بِـخــصـــوــص دوس

اَز هَمیــن اَلــان میخـــوام عیدوُ به هَــمَــتــون تَبــریک بِـــگَم!

بِـخــصـــوــص دوســـتایِ عَــزیــز:

FARSHAD_ASHORON{-49-}
فَـــرشاد

SUNI_GIRL{-29-}ســـاناز

RVPM{-49-}وَحیـــد

BR0KEN{-49-}اَمیـــن

khaleee_riiizeee{-41-}-مَهـــسا

mohi95{-29-}مُحَدثـــه

TURK____بــــاران

http://8pic.ir/images/avi61fex3cpmar5haqt6.jpg

مشاهده همه ی 165 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

آدَمــــ ـــ ــا مَــ ــ ـنوُ نــ ِــــگاه میـــکَـــردَن عِـــدِه ای

آدَمــــ ـــ ــا مَــ ــ ـنوُ نــ ِــــگاه میـــکَـــردَن
عِـــدِه ای هَــ ـــ ــم صِــ ــ ــ دام میـــکَـــ ــ ـــردَن
دوســـ ـــ ـــَم نَـــداشــ ــ ـــتَنُ وُ دوُســ ـــ ــَم نَـبـــــودَن
فــَقــَط و ـــفَــقَـــط اِدَّعــــــــا میــ ــکَــردَن :I

http://8pic.ir/images/i20u211boe6qz8v83378.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

[פֿـَستَم].!توُ نِمیـــבوُنیـ چِمِه!.[פֿـوُבَمَم].نِمیـــבوُنَم!ـᓅـَـᓆـَط بیآآآآآ

..[פֿـَستَم]..!توُ نِمیـــבوُنیـ چِمِه!..[פֿـوُבَمَم]..نِمیـــבوُنَم!ـᓅـَـᓆـَط بیآآآآآ...!!
 
 ..[بُریــבَم]..اَز زِنـבِگیــ!!جِـבیــِـہ..[حَرᓅـآم]..!!نَگیــرِش بِه..[بآزیـ]..!!
 
 ...[نآפֿـوُشَم]...!!یــِـہ روُزیـ ...[میــمیــرَم]...!!

http://8pic.ir/images/3tee9rd03fvatf5086kh.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

عکسایی از ورزشگاه یادگار امام تبریز قبل از دیدار تراکتور و

عکسایی از ورزشگاه یادگار امام تبریز قبل از دیدار تراکتور و پرسپولیس

http://8pic.ir/images/e0u0p9wy1znzoucppysr.jpg


http://8pic.ir/images/ezw7mcq3rv1jnh6epifh.jpg


http://8pic.ir/images/7n2qypxwiwqgx5535u9s.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

^_^ THIS IS TABRIZ^_^

^__^ THIS IS TABRIZ^__^

http://8pic.ir/images/jffwznldlc1yn5stgm3h.jpg

http://8pic.ir/images/90wuwam4amaug7cpuf1b.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
Møħαммαđ Høššeıи
Møħαммαđ Høššeıи

 آלּ مــوᓆـِــع ڪــہ مـآ {نـــــابــــ} بـــودیم!  شُــمـا تـو ڪَـمَـرہ بــآبــآتــون!!

 آלּ مــوᓆـِــع ڪــہ مـآ {نـــــابــــ} بـــودیم!
 شُــمـا تـو ڪَـمَـرہ بــآبــآتــون!!
 { آبـــــ بــودے }

http://8pic.ir/images/cz7fmz3h2hyuh2c09fpb.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
Hossein Tabarmak
مهربونمهربون
Hossein Tabarmak

" بَــرنآمـــہ ریــزے " واســہ بَــچّـــہ ســפּســפּلاسـ  פֿـِــیـلے بِبَـפֿـشــیـב اَمّـا

" بَــرنآمـــہ ریــزے " واســہ بَــچّـــہ ســפּســפּلاسـ

 פֿـِــیـلے بِبَـפֿـشــیـב اَمّـا

 آـבَܢܢ بـآیــב تــפּ زِنـבِگــے بِـ×ــــگـــ×ــا بِــرہ!

http://s5.picofile.com/file/8110834492/black_and_white_irony_text_Favim_com_233972.gif

مشاهده همه ی 2 نظر