لحظه  بروز رسانی 
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

سال بعد می شیم 3 نفر

سال بعد می شیم 3 نفر

سال بعد می شیم 3 نفر

مشاهده همه ی 16 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش
وسط چتمون ی

وسط چتمون ی.........

مشاهده همه ی 1 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش
زندگی بی تو خر است

زندگی بی تو خر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

سنت که بالا میره، دیگه برات مهم نیست کی بهتر

سنت که بالا میره، دیگه برات مهم نیست
کی بهتر حرف میزنه
یا قشنگتر ابراز علاقه میکنه
یا خوشتیپ تره.
اینکه بهتر میفهمتت، برات مهم میشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش
جان پدر کجاستی

جان پدر کجاستی

مشاهده همه ی 4 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

خوبی که از حد گذشت اونوقت چی

خوبی که از حد گذشت اونوقت چی

خوبی که از حد گذشت

اونوقت چی میشه

مشاهده همه ی 9 نظر