لحظه  بروز رسانی 
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش
زوج خوشبخت یعنی

زوج خوشبخت یعنی....................

مشاهده همه ی 4 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش
دلم گرفته

دلم گرفته .........................

مشاهده همه ی 8 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

رو هر کسی دست گذاشتیم روی ما پا گذاشت

رو هر کسی دست گذاشتیم روی ما پا گذاشت

رو هر کسی دست گذاشتیم روی ما پا گذاشت

مشاهده همه ی 12 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

در عید غدیرخم چو پیمان بستند تا آخر عمر عهدشان

در عید غدیرخم چو پیمان بستند تا آخر عمر عهدشان

در عید غدیرخم چو پیمان بستند
تا آخر عمر عهدشان نشکستند

بر روح بلند پایمردان صلوات
لعنت به جماعتی که آن بگسستند

عید غدیر خم مبارک باد

مشاهده همه ی 2 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

خخخخخخخخخخخخخخخخ این واسه 50 سال پیش بود نه الان -دختره اول

خخخخخخخخخخخخخخخخ این واسه 50 سال پیش بود نه الان -دختره اول

خخخخخخخخخخخخخخخخ این واسه 50 سال پیش بود نه الان -دختره اول پولت رو قبول میکنه بعد عشقتو

مشاهده همه ی 9 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

شنیدین این دخترای دم بخت میگن : من قصد ازدواج ندارم؟

شنیدین این دخترای دم بخت میگن : من قصد ازدواج ندارم؟

شنیدین این دخترای دم بخت میگن : من قصد ازدواج ندارم؟

یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من!

ازدواج که قصد نمی خواد ! خواستگار می خواد ! خواستگار !!!

دختر جان خواستگار - خواستگار

مشاهده همه ی 47 نظر
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

هرکس به طریقی میشکند دل ما را

هرکس به طریقی میشکند دل ما را

هرکس به طریقی میشکند دل ما را


بیگانه جدا .....................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرش
خوشتیپخوشتیپ
آرش

حال سگی -تابحال داشتی - میفهمی چی میگم

حال سگی -تابحال داشتی - میفهمی چی میگم

حال سگی ---------تابحال داشتی --------- میفهمی چی میگم

مشاهده همه ی 22 نظر