لحظه  بروز رسانی 
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

هه !!شدیم شبکه چهار!!!!!!هیچکس یادی ازما نمیکنه!!!!امروز تولدمه تولدم مبارک!!!!

هه !!

شدیم شبکه چهار!!!!!!

هیچکس یادی ازما نمیکنه!!!!

امروز تولدمه تولدم مبارک!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

“ دوست دارم ولی نمیخوام باهات باشم ! ” امیدوارم توام

“ دوست دارم ولی نمیخوام باهات باشم ! ”
امیدوارم توام از عشقت اینو بشنوی . . .

بعضی از آدمارو باید دوست داش
اما بعضی از آدمارو فقط باید داش
فرق بین این دوتارو داشته باش . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

ﺭﻭﺯی میرسد بی تفاوتی هایت را با جای خالی ام حس

ﺭﻭﺯی میرسد بی تفاوتی هایت را با جای خالی ام حس کنی و در دلت با بغض بگویی : کاش اینجا بود !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

64b5fc411a2a3264d5e2e4c897430f838d2ba6be 

مشاهده همه ی 2 نظر
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

به سلامتی اون پسری کـه وقتی دوست دخترش لبشـــــــو اورد جلو

به سلامتی اون پسری کـه وقتی دوست دخترش لبشـــــــو اورد جلو تا ببوسه...
پیشونیشو بـــــــوسید و گفت:
من تورو واسه نفـــس میخوام نه هــــــــــــــوس!!!

.
.
.
.
برگرفته از کتاب گاو ها پرواز میکنند خر ها باور میکنن

مشاهده همه ی 6 نظر
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

بچها اینو بخونین بزنید بسلامتی هرچی پسرهپسلامتیه پسری که با خونه

بچها اینو بخونین بزنید بسلامتی هرچی پسره

پسلامتیه پسری که با خونه قهر کردزدبیرون رفت خونه رفیقششیش ماه موند بعده شیش ماه سرکوچه به دختری متلک انداخت بعد رفیقاش گفتنداین خواهر همون پسری ک تورو شیش ماه خونش راه داد.پسره میره پیش رفیقش میگه شرمنده من به خواهرت تیکه انداختم نمیدونستم خواهرت هس.رفیقشم که درحال خوردن عرق بود میگه بشین بزن بسلامتیه رفیقی که شیش ماه توخونم بود ولی نفهمید خواهرم چه شکلیه...

مشاهده همه ی 13 نظر
sarbaz
ناراحتناراحت
sarbaz

پسلامتیه پسری که با خونه قهر کردزدبیرون رفت خونه رفیقششیش ماه

پسلامتیه پسری که با خونه قهر کردزدبیرون رفت خونه رفیقششیش ماه موند بعده شیش ماه سرکوچه به دختری متلک انداخت بعد رفیقاش گفتنداین خواهر همون پسری ک تورو شیش ماه خونش راه داد.پسره میره پیش رفیقش میگه شرمنده من به خواهرت تیکه انداختم نمیدونستم خواهرت هس.رفیقشم که درحال خوردن عرق بود میگه بشین بزن بسلامتیه رفیقی که شیش ماه توخونم بود ولی نفهمید خواهرم چه شکلیه...

مشاهده همه ی 3 نظر