لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
گرفتارگرفتار
علیرضا
FAs

FAs

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

اولين باري كه يه نفر بهم گفت شعر بگو ١٣ سالم

اولين باري كه يه نفر بهم گفت شعر بگو ١٣ سالم

اولين باري كه يه نفر بهم گفت شعر بگو ١٣ سالم بود
رفتم
برگشتم
ديدم هر چي گفتم مال حافظ بوده نامرد صدها سال پيش ازم تقليد كرده 😳
تا اينكه رفتم توي گروه زحل 😇
وسطي منما ح
هممون مكمل هميم
مثه سه تا دوست
دوست واقعي ها
ميگن داشتن به دوست خوب از همه چي بهتره
خدايا بابت همه چي ازت ممنونم
دوست خوب نعمته
قدر دوستاتونو بدونين
اگه هم تعجب ميكنين اين وقت شب اين جا چي كار ميكنم
بايد بگم لعنت به اينترنت نامحدود شبانه😂😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

جانا صداي درونم بي صدا شده انگار همه

جانا صداي درونم بي صدا شده انگار همه

جانا
صداي درونم بي صدا شده
انگار همه چيز را فهميده
سكوت را انتخاب كرده...
تنها راز دارم
لطفا برگرد!
مغز من بي تو زيادي ساكت است...
اين حجم از سكوت درد دارد
آن هم وقتي تو نيستي با تكرار سه كلمه معروفت آرامم كني
جانِ من برگرد
نبودت زياديست
طاقت نمياورم
تمام ميشوم...

انگار وِراج درونم با تو حرف ميزد
نه من!
به نبودت اعتراضي ندارم جانِ من
فقط براي اين همه سكوت آماده نبودم!
همين...

🍃سه كلمه معروف: ساكت، سياه. تاريك
كاشكي بياد
اللهم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

تب كنه ميميريد؟! دوس داشتن بلد نيستيد ديگه¡

تب كنه ميميريد؟!
دوس داشتن بلد نيستيد ديگه¡
تب كنه بايد قوي تر شي
زنده تر!
اميدوارتر!
بايد بتوني يه جوري خوبش كني تبُ يادش بره،
يادش بره تو بوديُ خوب نبوده،
دوس داشتنُ بلد باشيد؛
دنبال نيمه گم شده هم نگرديد
يكيُ پيدا كنيد
كنارش نيمه خودتونُ تسليم كنيد؛
بشه تمامِ جان
بشه خود زندگي،
بشه خودِ خيال؛
بشه طـعمِ شيريـنِ خيـال!
بشه يه چيزي شبيه تو!
شبيه تو هم نه!
بشه خودِ تو،
خودِ خودت

🍃شايد دوست داشتن از دوست داشته شدن بهتر باشه... .

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

پشت ميز نشسته بودم احساس كردم بايد بيرونُ نگاه

پشت ميز نشسته بودم
احساس كردم بايد بيرونُ نگاه كنم
خودمُ ديدم درست اون طرف حياط
خواستم بدونم چيكار ميكنه،دنبالش كردم؛
ديدم از در وارد شدم
چند دقيقه نبودم
با دو ليوان قهوه برگشتم
خودمُ پشت پنجره ديدم
تو هم اومدي
قهوه رو گرفتي
دستي به عينكت زديُ با لبخندت تشكر كردي
كتابتُ برداشتي
شروع كردي به خوندن
لبخند خودمُ ديدم
و بعد انعكاس تصويرِ خودمُ توي شيشه،
برگشتم سمتِ ميز
ليوان قهومُ برداشتم
من هنوز پشتِ پنجره داشتم خودمُ نگاه مي كردم
خودِ خودمُ


🍃تو رفته بودي
صفحه كتابت باز بود اما...
صفحه كتابت بسته نميشه جانا!

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@mahmoodx

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن

چون اونا میفهمنمیشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

اگه از من بپرسن . عاشق ترين آدم دنيا

اگه از من بپرسن . عاشق ترين آدم دنيا

اگه از من بپرسن ...
عاشق ترين آدم دنيا كيه؟!
هيچ وقت جوابم ...
ليلي و مجنون ...
و خسرو و شيرين
يا شاعر شعر هاي عاشقونه نيست!
من ميگم: گاليله...
اونقدري عاشق بود كه...
اومد و به يه دنيا ثابت كرد كه...
زمين گرده ...
ثابت كرد كسي كه ...
يه روزي ميره قطعاً يه روزي ...
بر مي گرده!
نمي دونم با رفتن هامون چيكار كرديم ...
كه هممون فكر مي كنيم...
زمين يه جاده ي بدونه بازگشته....
مي دوني چيه ؟!
شايد ، ما عاشق نيستيم!

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

و جَهنّم ، تَنها جای کسانیست که فهمیدند دوستشان

و جَهنّم ،
تَنها جای کسانیست که فهمیدند دوستشان داریم ،
امّا
رفتند...
اَلباقی را خُدا می‌بخشد ..!

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis Nazari
Hadis Nazari

بعضی وقتام باید بزنی پشت خودت و به خودت

بعضی وقتام باید بزنی پشت خودت
و به خودت یه خسته نباشید بگی؛
بابت همه روزهایی که کنار خودت بودی
و هیچوقت کم نیاوردی! 😏👌

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
مشاهده همه ی 4 نظر
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
ورزشکارورزشکار
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

عاشقانـہ ات میمانم . بـہ تو ڪـہ فڪر میڪنم

عاشقانـہ ات میمانم . بـہ تو ڪـہ فڪر میڪنم

عاشقانـہ ات میمانم ..
بـہ تو ڪـہ فڪر میڪنم ...
هر ذرہ از وجودم شعر میشود
بے تاب خواستن تو
انتظار و شوق وصال تو
آ رے ...
مے خواهم شاعر شوم ...
مے خواهم هر مصرعم آینـہ اے باشد صاف
در انعڪاس مهربانے تــو ، رو بـہ بــاغ احساس
و حرف هاے دلم هر یڪ دفتر شعرے باشد
ڪـہ در آن غزل غزل ، تو را بسرایم ، مهربانم ، تنها "تو" را ...

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید