افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1512402590295417_large.jpg

معصومیت خیس چشمان تورا می‌بوسم
آرامش خشک لب های تورامی‌بوسم
هر لحظه که میشوی به من نزدیک تر
طوفان درون موج موهای تورا می بوسم

مشاهده همه ی 2 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1513176048854111_large.jpg

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند

قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است

بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند

تارموی توست اما ریشه ی عمر مناست

مشاهده همه ی 1 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1518032985512512_large.jpg

من روی تو را به این جهان نفروشم...
یک موی تو را به دیگران نفروشم...
با عشق زمینی ام خوشم عشقم را
به حور و پری آسمان نفروشم...

مشاهده همه ی 5 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1513748987650401_large.jpg

"مے نویسم براے تو ای گل یاسم"

براے تو ڪہ بودنت را
نہ چشمانم میبیند،

نہ گوش هایم مےشنود،
نہ دستانم لمس می ڪند.
تنها،صادقانه با دلم
احساست می ڪنم گل یاسم"

مشاهده همه ی 4 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1517503226870675_large.jpg

دلـــم واســه تــویـــی تنـــگ شـــده،
کــه هــیـچ وقـت نـمـی تــونــی بـفـهـمــی چــه انــدازه دلـتـنـگـم،
و چـه اندازه عــاشـقـانـه، بـــه دور از هـوس، صـادقــانه، تــو رو دوسـت دارم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1513341419204789_large.jpg

مُهم نیست که شانه هایت تجسم است !
و آغوشت خیال
همه یادت اینجاست
نگاهت ، صدایت ، خنده هایت
دیگر چه میخواهم ...

مشاهده همه ی 3 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1513101609432741_large.jpg

مهربونی زبونیه که
کور میتونه اون رو ببینه و
کر میتونه اون رو بشنوه

مشاهده همه ی 6 نظر
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1513859866756835_large.jpg

آنچنان جای گرفتی تو
به چشم و دل من

که به خوبان دو عالم
نظری نیست مرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
:❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ (:فراز:)❤•.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღღܓ.✿ :
1511734994506539_large.jpg

گفتم :هستے؟
گفت :هستم ...
اما نبــــود .....
ڪاش مےدانســــت
تمام"هستےام"را
پاے"نیســــتےاش"ریختہ بودم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید