لحظه  بروز رسانی 
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای نمی دانم

مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای نمی دانم

مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای نمی دانم دلت از من سرد شد یا که سرت جایی دیگر گرم شد ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

کجا باید رفت؟ ز که باید پرسید؟ واژه عشق

کجا باید رفت؟ ز که باید پرسید؟ واژه عشق

کجا باید رفت؟ ز که باید پرسید؟ واژه عشق و دوست داشتن چیست؟ جان اگر هست چرا در من نیست؟ من که خود می دانم قصه عشق فقط یک رویاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

کاش می شد آدم گاهی به اندازه ی نیاز بمیرد

کاش می شد آدم گاهی به اندازه ی نیاز بمیرد

کاش می شد آدم گاهی به اندازه ی نیاز بمیرد و بعد بلند شود آهسته آهسته خاکهایش را بتکاند و گردهایش بماند اگر دلش خواست برگردد به زندگی دلش نخواست بخوابد تا ابد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

به اندازه دلتنگی سربازان بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی

به اندازه دلتنگی سربازان بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی

به اندازه دلتنگی سربازان بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی قناری های توی قفس مریض های بی نفس و دل های بی کس بیادتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد وصل یوسف،

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد وصل یوسف،

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد وصل یوسف، به زلیخا شدنش می ارزد دفتر قلب مرا واکن و چیزی بنویس سند عشق به امضا شدنش می ارزد گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم رفتن رود به دریا شدنش می ارزد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

رفت و مرا شکست! نفرینش نمی کنم همین که

رفت و مرا شکست! نفرینش نمی کنم همین که

رفت و مرا شکست! نفرینش نمی کنم همین که دیگر کسی او را به اندازه من دوست ندارد برایش کافیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ん入りエ
شادشاد
ん入りエ

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری گاه سکوت به اعتراضه ، گاهی هم انتظار … اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری رو توصیف کنه …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید