لحظه  بروز رسانی 
عصبانیعصبانی
@desert2015

• مرا بی وفا خطاب می کنند …مرا بی وفا خطاب می کنند …

اما ای کاش می گفتند

من بی وفای کدام با وفا بودم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

برای خودت زندگی کن، کسی‌ که ترا دوست داشته باشد،

برای خودت زندگی کن،
کسی‌ که ترا دوست داشته باشد، با تو میماند
برای داشتنت می‌جنگد
اما اگر دوست نداشته باشد، به بهانه‌‌یی میرود

مشاهده همه ی 6 نظر
Hamed969696
گرفتارگرفتار
Hamed969696
پست شماره 318087171 از Hamed969696

...

مشاهده همه ی 24 نظر
Hamed969696
گرفتارگرفتار
Hamed969696
پست شماره 318082796 از Hamed969696

..

مشاهده همه ی 2 نظر
Hamed969696
گرفتارگرفتار
Hamed969696
پست شماره 317456590 از Hamed969696

...

مشاهده همه ی 27 نظر