لحظه  بروز رسانی 
♛میــ ↻HANIE ↻ـس♛
آروم و عادیآروم و عادی
♛میــ ↻HANIE ↻ـس♛

من یک دختــــــــــــــــــــHanieــــــــــــــــــرم. مقدس ترینــــ لحظه ی دنیاستـــــ

من یک دختــــــــــــــــــــHanieــــــــــــــــــرم...

مقدس ترینــــ لحظه ی دنیاستــــــــــــــ آنگاه که پیشانی من،

محـــــــل آرام گــــــــرفتن لبــــــــــهای پدرم می شود..

مشاهده همه ی 3 نظر
♛میــ ↻HANIE ↻ـس♛
آروم و عادیآروم و عادی
♛میــ ↻HANIE ↻ـس♛

  ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ ﺧﯿﻠﮯ ⇜ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ

 

ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ
ﺧﯿﻠﮯ
ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ
ﻋﻠّــــﺖ ﺑـــﺪ ﺑـــــﻮﺩ
טּ
تــــــﻮ
ﻧﯿﺴـــــﺖ . . .
ﺧﯿﻠﮯ
ﺧــــــ ــــــﻮﺏ
ﺑـــــــــــــــــﻮﺩﻧﺘﮧ . . .
ﺁﺩﻣـــــﺎﮮ ﺍﻣـــــــــــﺮﻭﺯﮮ ، ﺑـﺎ

ﺁﺩﻡ ﺧـــــــﻮﺑـﺎ

ﺣــــﺎﻝﻧﻤﯿڪﻨـــــــــــــــ
טּ

مشاهده همه ی 1 نظر