لحظه  بروز رسانی 
H@s@n
H@s@n

باران آبرویم را خرید. شبیه مردی که گریه نمی

باران آبرویم را خرید. شبیه مردی که گریه نمی

باران
آبرویم را خرید...
شبیه مردی که گریه نمی کند
به خانه بازگشتم...!amma_eshgh@

مشاهده همه ی 4 نظر
H@s@n
H@s@n

پخته است روزگار چه آشی برای عشق؟ او می

پخته است روزگار چه آشی برای عشق؟ او می

پخته است روزگار چه آشی برای عشق؟
او می رود و من پُرَم از اشک پشت پا !!!amma_eshgh@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H@s@n
H@s@n

در نبودت خوب خیاطی شدم صبح تا شب چشم می‌دوزم

در نبودت خوب خیاطی شدم صبح تا شب چشم می‌دوزم

در نبودت خوب خیاطی شدم
صبح تا شب چشم می‌دوزم به در...!amma_eshgh@

مشاهده همه ی 2 نظر
H@s@n
H@s@n

تنها نگرانِ این بودم که به جستجوی تو

تنها نگرانِ این بودم که به جستجوی تو

تنها نگرانِ این بودم
که به جستجوی تو
در دورترین کوچه ی دنیا به خانه ات برسم
و تو به جستجویم رفته باشی
چه غمبار
وقتی نمی دانی
گم کرده ای
یا گم شده ای؟amma_eshgh@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید