لحظه  بروز رسانی 
Roya
آروم و عادیآروم و عادی
Roya

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

از قضاوت
دست بکش تا
آرامش را تجربه کنی ..

مشاهده همه ی 16 نظر