1370680183.gif


بروز رسانی 
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

آنکس ک نداد و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری

آنکس ک نداد و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید تا خفته صدساله هم

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید تا خفته صدساله هم از خواب درآمد بار دگر آن قاضی حاجات ندا کرد خیزید که آن فاتح ابواب درآمد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

مثل آن مسجد بین راهی تنهایم ، هر کس هم که

مثل آن مسجد بین راهی تنهایم ، هر کس هم که می آید مسافر است می شکند و می رود هم نمازش را و هم دلم را ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

میوه ممنوعه منی. ونمیدانم چیدنت به یک عمر تبعید می ارزد!؟

میوه ممنوعه منی.. ونمیدانم چیدنت به یک عمر تبعید می ارزد!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

به بابام میگم چرا هیچوقت شوخی نمیکنی؟ ‏گفت از وقتی خدا

به بابام میگم چرا هیچوقت شوخی نمیکنی؟ ‏گفت از وقتی خدا با دادنِ تو باهامون شوخی کرد دیگه از هرچی شوخیه متنفرم.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

طرف قیافش شبیه دورخیزه الاغه بعد اومده نوشته: قبل زل زدن

طرف قیافش شبیه دورخیزه الاغه بعد اومده نوشته: قبل زل زدن تو چشای من، فاتحه دلتو بخون!!! . . . . . اگه اعتماد به نفس اینو، شعله پخش کن داشت، الان مشعل المپیک بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
آروم و عادیآروم و عادی
سید

ای کسانی که پست های من و میدزدید کار بسیار خوبی

ای کسانی که پست های من و میدزدید کار بسیار خوبی میکنید نوش جونتون... ارث بابام که نیست، خودمم دزدی میکنم حتی این پست رو هم دزدیدم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید