لحظه  بروز رسانی 
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

گاهی می نشینم که یک روز خوب از راه برسدانگار باور

گاهی می نشینم که یک روز خوب از راه برسد
انگار باور کرده باشم ، که واقعا روزها تقسیم می شوند به روز خوب و بد . . .
انگار برچسب خوبی و بدی خورده روی پیشانیشان!
یادم می رود، حواسم نیست که اگر خودم تکان نخورم ، بهترین روز دنیا هم نمی تواند تکانم دهد. . .

هر صبح در بازار دنیا
به "خوشبختی"
چوب حراج می زنند
اینکه ما قدم برنمیداریم و قیمت پیشنهاد نمیکنیم؛
داستان دیگریست …
"خوشبختی" پیداکردنی نیست،
بدست آوردنیست .

500x625_1472926181190831.jpg

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
kamran
آروم و عادیآروم و عادی
kamran

دختر حرمله خطاب به حضرت رقیه:اینا عروسکامه دلت آب.گوشواره هام باهامه

دختر حرمله خطاب به حضرت رقیه:
اینا عروسکامه دلت آب...
گوشواره هام باهامه دلت آب...
تو که بابا نداری یتیمی
این آقاهه بابامه دلت آب...

236x236_1475609482957650.jpeg

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

اگر عاشق دخترى شدى نه ازگذشته اش بپرس نه ازآدمهاى گذشته

اگر عاشق دخترى شدى
نه ازگذشته اش بپرس
نه ازآدمهاى گذشته ى دفترتلفن اش
اول از همه بپرس
متولد پاییزى؟
اگرگفت بله
آرام درگوشش بگو
توبراى دیوانه كردن یك مردهیچ نمیخواهى
جز خودت!

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید