لحظه  بروز رسانی 
Helia
Helia

از این همه نبودنت به گریه وادار شدم

از این همه نبودنت
به گریه وادار شدم...

مشاهده همه ی 1 نظر
Helia
Helia

امروز بیشتر از هرروزی منتظرت بودم

امروز بیشتر از هرروزی منتظرت بودم...

مشاهده همه ی 1 نظر
Helia
Helia
/

/

مشاهده همه ی 1 نظر
Helia
Helia

یه چیزایی هست که یهو بدون اطلاع قبلی تموم میشن

یه چیزایی هست که یهو بدون اطلاع قبلی تموم میشن

یه چیزایی هست که یهو بدون اطلاع قبلی تموم میشن
مثل صبر آدما . . .!

نظرات برای این پست غیر فعال است
Helia
Helia

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان آن بود.{-w71-}

مشاهده همه ی 6 نظر