لحظه  بروز رسانی 
Hesam
Hesam

⇙بــــہ هَـــــر جا ڪ رسيـــــــــدے ⇘ آدمـــــاے

بــــہ هَـــــر جا ڪ رسيـــــــــدے

آدمـــــاے ڪنارت رو فرامــــــــــوش نڪُـــــن

نمڪ نشناسے روشنفڪرے نـــــيـــــس!

مشاهده همه ی 2 نظر
Hesam
Hesam

هـر وقـت خــواسـتـی از کـسی نـاراحـت شــی اول یـه نـگـاه

هـر وقـت خــواسـتـی از کـسی نـاراحـت شــی

اول یـه نـگـاه بـه سـر تـا پـاش بـنـدار بـبـیـن

ارزشـشـو داره یــا نــه!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید