افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
parsnazir_14386864494kn8g.jpg

دارم برای خودم دنیا را
قدم می زنم
گاهی
وقتِ قشنگ یک ترانه ی ساده
همین ثانیه های آرامِ آدمی ست.
خُب ... خیلی خوب است همین حس‌ها
فرصت‌ها
صورت‌ها
فهمیدن‌ها
کاش اینجا بودی، همین کنارِ خودم
و من یادم می رفت که خسته‌ام، خوابم، ویرانم
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
سالهاست 
منتظر آمدن روزهای بهترم،

ولی نمیدانم چرا هنوز هم
دیروز ها بهترند...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
تتلو به دامان طبیعت بازگشت {-w28-}{-w23-}

1495295270526875.jpeg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺷﺪﻥ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻭ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﻴﮕﻪ :

ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻱ،
ﻳﻪ ﮔﻠﮕﻴﺮﺷﻢ ﺭﻧﮕﻪ،
ﻣﻮﺗﻮﺭﺵ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮﻩ،
ﺍﺯ ﺑﺎﻙ ﻧﺼﻔﻪ ﺍﺵ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ
ﻃﺮﻑ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻪ

:|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
{-47-}{-38-}

0.761428001311969796_jazzaab_ir.gif
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
1436816326353665.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
آروم و عادیآروم و عادی
ᴴᵉᶳᶳᵃᴹ _ ᴬˡᵖ
هستی ام را پس انداز می کنم
در گوشه ی لحظات عمر
تا روزی 
که قرار است
همه را یکبـــــــــاره 
در پای دوست فدا کنم ...

می رسد آنــــــــــروز...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید