لحظه  بروز رسانی 
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

گفتی :« در این ره پیر باید شد» شدم حالا

گفتی :« در این ره پیر باید شد» شدم حالا
از آن همه رویا یکی تعبیر خواهد شد؟

دیوانه ام می خواستی آیا بدستِ تو
دیوانه ای با این جنون زنجیر خواهد شد؟

َ[محمد علی بهمنی]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به

یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به استادیِ خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید
از خاک در آمدیم و بر باد شدیم

[خیام]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

‌‌‌ تا در دل من قرار کردی دل را

‌‌‌
تا در دل من قرار کردی
دل را ز تو بی‌قرار دیدم

من چشم شدم همه چو نرگس
کان نرگس پرخمار دیدم

[مولانا]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

برگذری درنگری جز دل خوبان نبری سر مکش ای دل

برگذری درنگری جز دل خوبان نبری
سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری

تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا
تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری

تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد
تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا
تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری

[مولانا]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

جان چه باشد گر نباشد عاشق جان پروری دل چه

جان چه باشد گر نباشد عاشق جان پروری
دل چه ارزد گر نورزد مهر روی دلبری

من چه بازم گر نبازم عشق یار نازکی
باده نوشی جان فزائی دلبری مه پیکری

[شاه نعمت الله ولی]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

[سعدی]

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

پای تویی،دست تویی،هستی هر هست تویی بلبل سرمست تویی،جانب گلزار

پای تویی،دست تویی،هستی هر هست تویی
بلبل سرمست تویی،جانب گلزار بیا


گوش تویی،دیده تویی، وز همه بگزیده تویی
یوسف دزدیده تویی، بر سر بازار بیا

[مولانا]

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

مایوس نباش! ‏من امیدم را در یاس یافتم

مایوس نباش!
‏من امیدم را در یاس یافتم
‏مهتابم را در شب
‏عشقم را در سال بد یافتم
‏و هنگامی که داشتم
‏خاکستر می‌شدم
‏گُر گرفتم ...

[احمد شاملو]
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

به مبارکی و شادی چو نگار من درآید بنشین نظاره

به مبارکی و شادی چو نگار من درآید
بنشین نظاره می‌کن تو عجایب خدا را

چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان
که رخ چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را

[مولانا]

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

با دمِ نمناکِ سردت، ای نسیم صبح بیداری!

با دمِ نمناکِ سردت،
ای نسیم صبح بیداری!

چشمِ مستانِ مرا بیدار کن،
رفتند هشیاران...

[مهدی اخوان ثالث]

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید