لحظه  بروز رسانی 
.ΩΩΩмɒяγɒмΩΩ
خوشتیپخوشتیپ
.ΩΩΩмɒяγɒмΩΩ

تودوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود

تودوست داشتنی ترین
نسخه ای هستی که
می شود پیچید!
به دست و پای زندگی من…
تا هی قد بکشی توی لحظه هایم و
حالم را خوب تر کنی…

نسترن علیخانی

دور هَـمـی
مشاهده همه ی 3 نظر
.ΩΩΩмɒяγɒмΩΩ
خوشتیپخوشتیپ
.ΩΩΩмɒяγɒмΩΩ

دل هنوز گیر توست عقل و هوش بیاد توست

دل هنوز گیر توست
عقل و هوش بیاد توست
مگر چه باید بکنم
که رها شوم
کافیست ،نشانی از تو پیدا بکنم
خیره خیره نگاه می کنم
نفسم تنگ می شود
پاهایم ُسست می شود
کاش این حس،این درد
مرا برهاند!
برهاند تو را سوی من
و من ،در آغوش تو آرام گیرم
کاش این آوار غم را
برداری از دوش من

مهدی رستم زاده

دور هَـمـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید