لحظه  بروز رسانی 
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)
شیطونشیطون
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)

@HoDa1988 هدی جان باقلبی پرازمهر میگم تولدت

@HoDa1988 هدی جان باقلبی پرازمهر میگم تولدت

@HoDa1988

هدی جان باقلبی پرازمهر میگم تولدت مبارک باشه
ازخدا میخوام همیشه بهترین هارو سرراه زندگیت قراربده
ارزویم این است: آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هرغصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت وتقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند
{-102-}{-124-}{-124-}{-t10-} تولدت مبارک

مشاهده همه ی 35 نظر
somaye
آروم و عادیآروم و عادی
somaye

گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کرده‌ام

گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کرده‌ام

گشتم که پیدایت کنم

اکنون که پیدا کرده‌ام

بنشین تماشایت کنم…

فریدون مشیری


@HoDa1988

مشاهده همه ی 22 نظر
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
خواب آلودخواب آلود
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
مشاهده همه ی 32 نظر
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
خواب آلودخواب آلود
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
پست شماره 319813561 از ⁂༻нoda༺‌‌‌⁂

{-112-}{-112-}{-112-}{-112-}

مشاهده همه ی 22 نظر
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
خواب آلودخواب آلود
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂

خـدایـا کـمـتـر مـی آفـریـدی ولـی بـا کـفـیـت تـر

خـدایـا کـمـتـر مـی آفـریـدی ولـی بـا کـفـیـت تـر {-112-}

مشاهده همه ی 53 نظر
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
خواب آلودخواب آلود
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
پست شماره 319756872 از ⁂༻нoda༺‌‌‌⁂

{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 190 نظر
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂
خواب آلودخواب آلود
⁂༻нoda༺‌‌‌⁂

کاش دلمو بدست بیاری تومگه دوسم نداری

کاش دلمو بدست بیاری تومگه دوسم نداری

کاش دلمو بدست بیاری تومگه دوسم نداری{-101-}

مشاهده همه ی 40 نظر