لحظه  بروز رسانی 
..
..

پرنده‌ای که روی شاخه نشسته هيچوقت نميترسه شاخه بشکنه

پرنده‌ای که روی شاخه نشسته
هيچوقت نميترسه شاخه بشکنه
چون اون به شاخه اعتماد نکرده
بلکه به بال های خودش اعتماد داره
هميشه به خودت باور داشته باش

مشاهده همه ی 13 نظر