لحظه  بروز رسانی 
Sahar
Sahar

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید

این قوانین فردی شماست که ناراحت تان کرده است

نه رفتار طرف مقابل …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
Sahar

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را

از دیگران شکایت نمی کنم

بلکه خودم را تغییر می دهم،

چرا که کفش پوشیدن راحت تر از

فرش کردن دنیاست.

مبارزه انسان را داغ می کند

و تجربه انسان را پخته می کند!

هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
Sahar

آرزو می‌کنم ‎کتاب‌ های خوب بخوانی

آرزو می‌کنم

‎کتاب‌ های خوب بخوانی

‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی

مشاهده همه ی 14 نظر
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209365 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209362 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209360 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209356 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209354 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
,,

,,

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʍąɾվąʍ
شیطونشیطون
ʍąɾվąʍ
پست شماره 321209351 از ʍąɾվąʍ

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید