لحظه  بروز رسانی 
محمد رحیمی
محمد رحیمی

به طور کلی ما در این آموزش میفهمیم چطور جریان متناوب

 لینک

به طور کلی ما در این آموزش میفهمیم چطور جریان متناوب را به جریان مستقیم و همچنین جریان مستفیم را به جریان متناوب تبدیل کنیم.

چرا از مبدل های دو گانه استفاده می ‌کنیم ؟ اگر تنها یک مبدل می ‌تواند انرژی یک منبع مصرفی را تامین کند، چرا از دو مبدل استفاده می ‌کنیم ؟ این سوالات ممکن است برایتان پیش بیاید که در این مقاله به آن ها پاسخ می‌ دهیم.

در این جا دو مبدل داریم که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده ‌اند. به خاطر نوع اتصال این دو قطعه، میتوان از آن برای عملیات چهار ربع استفاده کرد. این بدین معنی است که هم ولتاژ و هم جریان منبع مصرفی قابل برگشت هستند. چگونگی استفاده از عملیات چهار ربع را در ادامه‌ی مقاله مطرح خواهیم کرد.

به طور کلی از مبدل های دوگانه برای درایو جریان مستقیم برگشت پذیر و درایو جریان مستقیم با سرعت متغیر استفاده می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید