لحظه  بروز رسانی 
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

פֿـבاونـב . منـو آفریـב تـا وسیلـﮧ اے بـاشـم بـراے  آسفالتـ  ڪـرבטּ [בهـטּ] بعضیــا !!!

פֿـבاونـב ...

منـو آفریـב تـا وسیلـﮧ اے بـاشـم بـراے 

آسفالتـ 

ڪـرבטּ [בهـטּ] بعضیــا !!!

★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1

مشاهده همه ی 3 نظر
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

פֿـوش بـہ פالت ڪـہ בلت آرومـہ  פֿـوش بـہ פالت ڪـہ پریشوטּ نیستے  פֿـوش بـہ

פֿـوش بـہ פالت ڪـہ בلت آرومـہ 

פֿـوش بـہ פالت ڪـہ پریشوטּ نیستے 

פֿـوش بـہ פالت ڪـہ منو یاבت نیست 

פֿـوش بـہ פالت ڪـہ پشیموטּ نیستے 

פֿـوش بـہ פالتوטּ با هҐ פֿـوشحالیב 

פֿـوش بـہ פالتوטּ با هҐ פֿـوش بختیב 

هر جایے ڪـہ مטּ تنهایے رفتҐ פֿـوش بـہ פالتوטּ בوتایے رفتی

★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1

مشاهده همه ی 5 نظر
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

شُده گاهی بُغض ها رو قورت میدَهی میزَنی بِه بیخیالی و

شُده گاهی
بُغض ها رو قورت میدَهی
میزَنی بِه بیخیالی و میگویی:
"گورپدر اونکه رَفت"
زِندگی هَنوز هست
میزنی به دِل خیابان ،خوش و سَرحال
ماشینی رَد میشود و یِک موسیقی
دنیایی خاطِره را بَرمیگرداند
و تو از هَم میپاشی
می بینی آدم سُست!!
این زندگی مُزخرفت با یک آهَنگ ویران میشود

★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1

مشاهده همه ی 4 نظر
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

مَـن פֿـسته اҐ و . . . غـــرورҐ اجــازه نِمیـבهــב بیُفتَم از پا 

مَـن פֿـسته اҐ و . . .

غـــرورҐ اجــازه نِمیـבهــב بیُفتَم از پا . . .

حَتـــے . . .

تَبَـــرهایـے که בر ریشــہ اҐ گیر ڪرבه انـב . . .

با تَعجُب نگـاهَم

 میکننـב و میگـــویَنـב :این בرَפֿــت مگـر چنـב ســالـہ است (!)

★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

לפֿــتــر بــــــودטּ هــــم عجـ ــیــبــــ تــــاواטּ לارל לوســتــ می شــوے عــاشـــ ـــ

לפֿــتــر بــــــودטּ هــــم عجـ ــیــبــــ تــــاواטּ לارל

לوســتــ می شــوے

عــاشـــ ـــــقــ مــــی شــــوے

آرزوے عــشــ ــ ــقــ ...

לּـه هــــــوس

تــלּـــ ـــتــ را بــه او میــســــپــارے

پســ از مــלتــے میــــرود.

آن زمــاטּ تــــــــو هــرزگــــے کرלے

واو کــمــــے לפֿــــتــر بــــازے!

همــیــــــטּ و بــســــ ...

★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1★ פֿـوش بـہ פالت ! ★ 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

از بــیـــבاری لذت مـےبــرҐ. از ســر בرב لذت مـے‌بــــرҐ. ازخـــورבن قرص‌هاے

از بــیـــבاری لذت مـےبــرҐ...

از ســر בرב لذت مـے‌بــــرҐ...

ازخـــورבن قرص‌هاے رنـگـــــــارنگ لذت مـے‌بــــرҐ...

از مـشــکـــے‌ پـــوشــیــــבن لذت مـے‌بــــرҐ...

از تـــنـــهـایـــےِ بـــے انـتـهـــایــم لذت مـے ‌بــــرҐ . . .

از پــــرواز توے خیالم لذت مـے بــــرҐ . . .

از تک تک کــا‌Ґهایے که از ســیــگـــار مےگــیـرҐ لذت مـے‌بـــرҐ...

و همین برای انــتـقـــاҐ گرفتن از زندگے کافیست !! 

انــتـقــاҐ گرفتن از زندگے 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

هـَر روز ، פֿــطـ פֿــَطـےهـآیـَمـ ، بــےمَعـنــے تـَراَز כیـروز مـےشـَونـכ

هـَر روز ، פֿــطـ פֿــَطـےهـآیـَمـ ، بــےمَعـنــے تـَراَز כیـروز مـےشـَونـכ .. !

جـُز פֿــوכمــ ، هـَرڪـے بـפֿــوـآنـכ ،פֿــنـכـہ اَشــ مـے گیـرَכ .. !

اَمـآ ...مـَטּ هَـرڪَـلمــہ رـآ بـآ بـُغضــ رـآهـے ِ ڪـآغَـذ مـےڪـنَمــ.. !

انــتـقــاҐ گرفتن از زندگے 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

بعضــــ ـے وقـتــــ ـها چیزے مے نویســــے فـــقــــ ـط براے یکـــ

بعضــــ ـے وقـتــــ ـها چیزے مے نویســــے فـــقــــ ـط براے یکـــ ـ نفــ ـر،

اما دلـــــــــــت مے گیرد وقتے یادتــــ ــ مے افتــــ ـد

که هرکســـــــــــے ممکن استــــ بخواند

جـــــــز آن یـــــکـــــ نــــــ ـفر ... انــتـقــاҐ گرفتن از زندگے 1

تــرسے ام ندارم من از جهــنم ! 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ahmad^_^
شیطونشیطون
Ahmad^_^

خـیـلـے سَـختـہ . مـجـبــور بــآشـے ، یڪے ڪہ دآره اشـتبــآه هـآےِ

خـیـلـے سَـختـہ ...
مـجـبــور بــآشـے ،
یڪے ڪہ دآره اشـتبــآه هـآےِ تـو رو تـڪرآر مـے ڪنــہ
فَـقط بــِرُ بــر نـیـگــا ڪُنـے !
و نـَتـونـے دآد بـزنــے

لـــــــَـــعنـَـتـے ...!
مـטּ تـآ تـﮩش رفـتــم !
خـــــــــــــآلــے بـود ...
 انــتـقــاҐ گرفتن از زندگے 1

انــتـقــاҐ گرفتن از زندگے 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید