لحظه  بروز رسانی 
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

【“ اِمـآم عَلــی (ع) “】 بُگذاریـد و بِگذَریـد، ببـینـیـد و

【“ اِمـآم عَلــی (ع) “】 بُگذاریـد و بِگذَریـد، ببـینـیـد و

. 【“ اِمـآم عَلــی (ع) “】 بُگذاریـد و بِگذَریـد، ببـینـیـد و

چـِشـم بـیندآزیـد و

دیـر یــآ زود بــایــَد 【“ گــُذآشـتُ و گــُذَشـت . . .“】
.
.
.
دُنـیـآ ارزش غـَم و غصه نــداره مـَشـتی
وقتی به یه جایی میرسی انقد خــودتـو نگیر
رو زمین خــُدآ بآ تـَکبـُر قـَدم بـرنـدار
اخرش #خــُدآ صـورَتـتو به خــآک میماله
خــآک پـای رُفــَقا رفقایی که خــاکی بودن رو یــآدمون دادن
.
.
.

چون ضعیف ترِ نـَخـند بهش
زیر این آسمون هَرکی ضعیف ترِجاش تو دلَـــمِ
اینم پیج بنده تو اینستا
دوست داشتید فالو کنید {-7-}

https://www.instagram.com/fotros_13/

fotros_13

مشاهده همه ی 1025 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

حـــآلا ديگـــر كـــودكـــآن دبــستــانــي هــمــ مــيــداننــد كهــ مــهــديه اسمــ مكان


حـــآلا ديگـــر كـــودكـــآن دبــستــانــي هــمــ مــيــداننــد كهــ
مــهــديه اسمــ مكانــ استــ
و فــآطمــيهــ اســمــ زمــان:
امــا مــن منــتظــر مــيمــــانمــ تــا روزي كــهــ
مــــهــديــه اســمــ زمــــانــ شــــود و فــاطــميــهــ اســم مــكــانــ...

الــلــهــم عــجــلــ لــولــيــكــ الــفــرجــــphotoshake_1389622645924_113.JPG

مشاهده همه ی 1255 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

نـــه بنــز داشتــن! نـه ويـــــلا نــه شكــم شيــش تيـكــه داشتــن


نـــه بنــز داشتــن!
نـه ويـــــلا
نــه شكــم شيــش تيـكــه داشتــن
نـــه يـه لـبـاس بــرنـد
نــه چـــهـار تــا دافـــ كنــارشونـــ
ايــنـا فقــطــ يــه روح بـزرگ و يــه معــرفــت داشتــن
كـه وقــتـي بــهش فـكــر ميــكني بــغض
گلــوتــو فـشـــار ميـــده
فــداي خنــده هــاي شيــريـنو نـگــاه مــعصـومــتـون
مـــارو بــبخشيــد
آخــه ميـدونـيـد
آدم هـا زود فــرامــوش مـيـكنـنـد


بــبخشيــد مــن خــودمــ خيــلــي شــرمنــتــونــم بــه مــولا حــلالــم كنــيــد {-38-}

photoshake_1389623508442_113.JPG

مشاهده همه ی 434 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

از بـــالا تـــا پاييـــن سيـــاه ميـــپوشم مـــن مصـــيبـــت زده ام


از بـــالا تـــا پاييـــن سيـــاه ميـــپوشم

مـــن مصـــيبـــت زده ام

چنـــدي پيـــش غيـــرت مـــردان شـــهرم بـــه دار فـــاني پيـــوسته اســـت...

photoshake_1389623736225_1123.JPG

مشاهده همه ی 437 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

+بــه فــکــر نــمــازتـــ بــاشـــ مثلــ شارژ موبايلتــــ با صدايـــ اذان+بــه فــکــر نــمــازتـــ بــاشـــ

مثلــ شارژ موبايلتــــ

با صدايـــ اذان بلند شو

مثلـــ صدايـــ موبايلتـــ !

از انگشاتــــ واسهــ اذکار استفادهــ کنـــ

مثلـــ صفحهــ کليد موبايلتـــ !

قرآن رو هميشهــ بخونـــ

مثلـــ پيامهايـــ موبايلتـــ

خداييـــ ما کجاييمـــ ... کجااااااااااا !!!

si32QuD_425.JPG

مشاهده همه ی 247 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

دورتــــ بــگــردم " بــرایــم وقــتــی مــعــنــا شــد ؛ کــه پـــرواز
دورتــــ بــگــردم "

بــرایــم وقــتــی مــعــنــا شــد ؛

کــه پـــرواز EP 587 ِ /تهــران- مشهــد/ حرمـَ ــت را طــوافــ کــرد


5873958408383263324513.JPG

مشاهده همه ی 135 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

هیــــــس . اگـــه مـــاله مـــنی ، اجـــازتـــم دستـــ منـــه ؛هیــــــس ...

اگـــه مـــاله مـــنی ،

اجـــازتـــم دستـــ منـــه ؛

همـــه چیـــزتـــم مـــال منـــه ،

پـــس چـــروکـــ پیـــشونیـــتم مـــال منـــه ،

تنـــها جـــایـــی کـــه بـــت اجـــازه میـــدم نـــاراحتـــ شـــی ...

زیـــر تـــابـــوتـــ منـــه

پـــس فـــقط بـــرام بخـــنـــد .


1456244697643440_large13.JPG

مشاهده همه ی 163 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــيقـــه. نه بيشتــر. دلــــم مــي خــواســتــ باندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــيقـــه.. {-7-}

نه بيشتــر...

دلــــم مــي خــواســتــ بغــلــت کنــم. محــــکم...همــيــنــ ...1444501774588843_large.JPG

مشاهده همه ی 229 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

همراه زخــــمهاي تــــنت گــــريه ام گرفـــت از پــــيرو هن نداشــــتنت گــــريه

همراه زخــــمهاي تــــنت گــــريه ام گرفـــت
از پــــيرو هن نداشــــتنت گــــريه ام گـــرفت

با ديــــده هاي ســــرخ جگر مــــثل مــــادرت
هنــــگامه دســــت و پــــا زدنت گــــريه ام گـــرفت
جــــايـــي براي بــــوسه بــــرادر نيــــافـــتم
از نــــيزه هاي در بــــدنت گــــريه ام گـــرفت
تا ديــــدم آ ن ســــواره ي ولــــگرد نــــيزه دار
بــــر تـــن نــــمـــوده پـــيروهــــنت گــــريه ام گـــرفت
وقــــتي شــــنيده ام از پـــسرت اي امــــام اشــــک
يــــک بــــوريا شـــده کفنـــت گــــريه ام گـــرفت
زغــــعره گــــودي مقــــتل به عــــرش تـــابـــيـــدي
رضــــا شــــدي بــــه رضـــاي خــــــدا و خــــنديـــدي
عــــزيزه من چــــه لباســــيســـت بـــر تــــنت کـــردي
بــــه جاي گــــل پر نـــيزه است اينکه پوشــــيـــدي
تمام هســــتي مارا عــــدو به غــــارت بــــرد
مــــرا به دســــت کـــه دادي کــــه تخت خــــوابـــيدي
ســــرت کــــه رفت تنــــت مــــاندو نعل نــــامردان
شــــدي تجــــلي حــــق و حــــکايت مــــوسي
خــــدا به جــــسم تــــو تابــــيدو بــــعد پاشــــيدي1414227590359656_large.JPG


مشاهده همه ی 337 نظر
FOTROS
خجالتیخجالتی
FOTROS

فـــکرش رابـــکن مــــي توانســــت عــــلــــم را روي زميــــن بــــگذارد امــــان


فـــکرش رابـــکن مــــي توانســــت عــــلــــم را روي زميــــن بــــگذارد

امــــان نــــامــــه بــــردارد و چــــشمان اهــــل خيــــمه را پــــر آب کــــند

حــــتي مــــويي از ســــر دســــتانــــش کــــم نــــمــــي شــــد

آنــــو قــــت فــــقــــط کــــربــــلا جــــايــــي بــــه نــــــــام

بــــيــــن الــــــــحــــــــرمــــــــيــــن کــــــــم داشــــتاَلــــسَّـــــلــــــــامُ اَلَــــــــــيـــــــــــکــــــَـــ أيَــا أبــوُالــفَــضـــــل اَلــعَبــّـــاس(ع )13151_48026.JPG


مشاهده همه ی 136 نظر