لحظه  بروز رسانی 
Jasmin
شادشاد
Jasmin

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است . موهای من

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است ..

موهای من از عصر همان روز بلند است ..


مشاهده همه ی 6 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

ز تمام بودنی ها. تو فقط از آن من باش

ز تمام بودنی ها..

تو فقط از آن من باش..

مشاهده همه ی 7 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

جای مردان سیاست . بنشانید درخت . تا هوا

جای مردان سیاست ...

بنشانید درخت ..

تا هوا تازه شود ...


مشاهده همه ی 3 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

در سرزمین من . هر چه را نمی فهمند

در سرزمین من ...

هر چه را نمی فهمند ...

مسخره می کنند ...


مشاهده همه ی 10 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

Be DarKhasTe DOooStan gozashtam.x

Be DarKhasTe DOooStan gozashtam.x

Be DarKhasTe DOooStan gozashtam...x

مشاهده همه ی 19 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

شاید خیلیاآا . خوشگل باشن .  اما هر کسی جذاب نیس

شاید خیلیاآا .. خوشگل باشن .. 

اما هر کسی جذاب نیس .. 

:) 

مشاهده همه ی 22 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

آیا . تو . چنان که . می نمایی . هستی

آیا ..

تو ...

چنان که ...

می نمایی ...

هستی .. ؟!

مشاهده همه ی 13 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

دوستی با “ بعضیــا ” هیچ حُسنی نداره که هیچ! شخصیت

دوستی با “ بعضیــا ” هیچ حُسنی نداره که هیچ!

شخصیت آدم هم تنزل پیدا میکنه!


مشاهده همه ی 9 نظر
Jasmin
شادشاد
Jasmin

بـ ـــ ــرای هـ ـ ـمــ ـــه خــ ــ ـوبــ ــــ

بـ ـــ ــرای هـ ـ ـمــ ـــه خــ ــ ـوبــ ــــ ـ باشــ ــ ــ ..

آنــ ــ ــ کــ ــ ـه فهمــ ــ ـ ـید همـ ــ ـــیشــ ــه کنـ ـــ ـ ــارتـــــــ خــ ــ ـواهـــد بود ..

و آنـــ ــ ـ کــ ـ ــه نفـــ ـ ـهمــید ..

روزیـ ـــ ـــ ـ دلـ ــــ ـش بـــرای خــ ــوبی هـ ـــ ایتـــ تنــ ـــ گ مـ ـــ ـی شـ ـــ ـود ..

مشاهده همه ی 4 نظر