لحظه  بروز رسانی 
Javadisadra
Javadisadra

خواستم پیشاپیش "تولدِ عزیزتر از جانت، ماهِ زندگیت

خواستم
پیشاپیش
"تولدِ عزیزتر از جانت، ماهِ زندگیت رو تبریک بگم
تولدش مبارک
🍰💔🍰💔
🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Javadisadra
Javadisadra

سلام و صبح بخیر. گاهی وقتها اینجا

سلام
و صبح بخیر...
گاهی وقتها
اینجا می نویسم
تا
"تو"
بخوانی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Javadisadra
Javadisadra

و آخرِ شبهایی که در "نبودت" اینجا

... و آخرِ شبهایی که
در "نبودت"
اینجا
صفایی ندارد...
💔 اوهوم 💔
🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Javadisadra
Javadisadra

من سرِ قولم هستم و امیدوارم که تو

من سرِ قولم هستم و امیدوارم که تو

من
سرِ قولم هستم
و امیدوارم که تو هم بمانی....

چهل روز از چالش صد روزه رژیم لاغری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Javadisadra
Javadisadra

شاید اصلا برایت مهم نباشد که من

...
شاید اصلا برایت مهم نباشد
که من
دلتنگ تر از همیشه
بیادتم
...
..
.
"اوهوم"💔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Javadisadra
Javadisadra

بیادتم. بهترین 💔 "اوهوم"

بیادتم. بهترین 💔 "اوهوم"

بیادتم...
بهترین 💔
"اوهوم"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید