لحظه  بروز رسانی 
سید گیلانی
عاشقعاشق
سید گیلانی

زمستان را نمی توان به تنهایی سر کرد

زمستان را نمی توان به تنهایی سر کرد

زمستان را نمی توان
به تنهایی سر کرد
باید آغوشی داشته باشی
که در گرمایش
ذوب کنی
قطره قطره بغض ها را
هق بزنی
دانه دانه دلتنگی ها را
به معراج برسانی
بوسه 💋بوسه 💋عشق😍 را....


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ــــــــــ زمستان مرده است

ــــــــــ زمستان مرده است

ــــــــــ


زمستان مرده است
همانگاه ڪه مرا ..
به مرداد حضورت دعوت میڪنی
و من!
به بارش بلورین برف ها مینگرم
در تابستانی از جنس یڪ آغوش ..!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمـــــرِ گــران
مشاهده همه ی 2 نظر