لحظه  بروز رسانی 
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

روزهای بسیاری را پشت سر گذاشتم از نسیم خوش بهاری که

روزهای بسیاری را پشت سر گذاشتم از نسیم خوش بهاری که
جیدال

روزهای بسیاری را پشت سر گذاشتم از نسیم خوش بهاری که مشاور میگفت امید هنوز هست گذشتمو به بستنی یخی تابستان رسیدم
وقتی بستنی یخی ام اب شد فهمیدم این ماییم که باید امید را بسازیم چون با اب شدن بستنی که دلم نیامد بخورمش بستنی دیگر خریدم
نه اینکه منظورم این باشد که کسی رو جایگزین تو کنم ها
نه
من انروزها تصمیم گرفتم مرگ را جایگزین زندگی کنم
حال تو امدی ولی من مرده ام
در عشق مسیحاییت روح دوباره تنیدن در کالبد بی جان هم هست؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

از صبح امید دیدنت پلی زدم به شب تار نبودنت

از صبح امید دیدنت پلی زدم به شب تار نبودنت

از صبح امید دیدنت پلی زدم به شب تار نبودنت
از قرمزی لب رژ زده ات راهی کشیدم به قرمزی چشم هایم بعد رفتنت
از قول های از ته دلت دیروزت خیابانی کشیدم به قهر های امروزت
ولی هر چه کردم راهی پیدا کنم به بودنت بن بست لج کردن نگذاشت
شاید کوچه یکطرفه عشقت همان قطعه محل دفن من است

😊🖤😔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi
همین وبس

همین وبس

مشاهده همه ی 4 نظر
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

منتظر روزای خوب نمیمونم روزای خوب و میسازم

منتظر روزای خوب نمیمونم 
 روزای خوب و میسازم

منتظر روزای خوب نمیمونم
روزای خوب و میسازم

مشاهده همه ی 21 نظر
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

من دیشب با اینکه شب تولدم نبود ولی صد سالگیمو جشن

من دیشب با اینکه شب تولدم نبود ولی صد سالگیمو جشن
قرار_مهدی_احمدوند

من دیشب با اینکه شب تولدم نبود ولی صد سالگیمو جشن گرفتم
سن یه عدده درست ولی نه فقط برا پیرمرد پیرزنایی که ۲۰ سالشونه
گاهی هم برا جوونایی که ۱۰۰ سالشونه
___________________________________________

تولدمو به غمگین ترین و دلسردترین ادم شهر تبریک میگم😊🖤

مشاهده همه ی 26 نظر
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

خوش باشی هر جا که هستی توی این گردش هستی

خوش باشی هر جا که هستی توی این گردش هستی
بابک جهانبخش_زندگی ادامه داره

خوش باشی هر جا که هستی توی این گردش هستی
....
ما چه باشیم و چه نباشیم زندگی ادامه داره
🖤😊
یاد خنده های از ته دل بچگی بخیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

دلم برا خودم تنگ شده برا منی که سختی زیاد

دلم برا خودم تنگ شده برا منی که سختی زیاد
فریدون آسرایی

دلم برا خودم تنگ شده
برا منی که سختی زیاد میکشید ولی خوشحال بود
درداش کمرشو خم کرده بود ولی نشکسته بود
راستش بعد رفتن تو فکر میکردم نصف شدم
ولی نه بعد رفتن تو از نصفم کمتر شدم
اخه کمتر از نصف دردای گذشته منو از پا در میارن
کنار تو به مشکلات خندیدن خیلی بهتره از بی تو به خوشی ها گریه کردنه
😊🖤

مشاهده همه ی 1 نظر
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi

😊✌ #مخاطب_خاصی_داره من یاد گرفتم وقتی دلگیرم و

😊✌ #مخاطب_خاصی_داره من یاد گرفتم وقتی دلگیرم و

😊

من یاد گرفتم
وقتی دلگیرم و ناراحت
سمت اونایی که دوسشون دارم نرم
اخه دقیقا همون موقع یادشون میوفته که
چقدر در حقشون بدی کردیمو
باید برن😊🖤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi
سرما زدهسرما زده
Mahdi
😊

😊

مشاهده همه ی 3 نظر