لحظه  بروز رسانی 
ْ¤ P@ْЯÏْ§ْäْْْْْْْْْْ
لوسلوس
ْ¤ P@ْЯÏْ§ْäْْْْْْْْْْ

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ  ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ بﻬﺶ

Image result for ‫گوسفند کاریکاتوری‬‎

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ


 ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥ

ﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ

 ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ بﻬﺶ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﻣﯿﺪﻥ !!


ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﭽﺮﻡ

مشاهده همه ی 6 نظر
soheil naderi
مهربونمهربون
soheil naderi

پسره پست گذاشته يا امام رضا . . . . .

پسره پست گذاشته يا امام رضا
.
.
.
.
.
.
پدر و مادرمو بطلب مکان نداريم!!

.

.

ینی میخوام بگم اعتقاد بین جوونا هنوز هستاااا :{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید