افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
معجزه از علی لهراسبی

بدون مخاطب خاص😊

مشاهده همه ی 5 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

** اَز یه جایی به بَعد ... مَرَض چِک کَردَن مُوبایلِت خُوب می شِه حَتی یه وَقتایی یادت می ره گُوشی داری ... اَز یه جایی به بَعد ... دیگه دُوس نَداری هیچ کَس رُو به خَلوَت خُودت راه بدی ، حَتی اَگه تَنهایی کَلافه اَت کَرده باشه ... اَز یه جایی به بَعد ... وَقتی کَسی بهت می گِه دُوست داره ، لَبخَند می زَنی وَ اَزَش فاصِله می گیری ... اَز یه جایی به بَعد ... فَقَط یه حِس داری ، حِس بی تَفاوُتی ... نَه اَز دُوست داشتَن ها خُوشحال می شی وَ نَه اَز دُوست نَداشتَن ها ناراحَت ... اَز یه جایی به بَعد ... تُوی هَیَجان اَنگیزتَرین لَحظِه ها هَم فَقَط نِگاه می کُنی ... فَقَط خِیلی مَعمُولی نِگاه می کُنی ، هَمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

کاش یک نفر بود ....که همیشه می بود
که می آمد کنارت می نشست.... بی سرو صدا
حرفهای دلت را می شنید..... اشکهایت را می دید
و هیچ چیز نمی گفت..... هیچ فکری نمی کرد
هیچ برداشت یا قضاوتی نمی کرد....
در آخر هم بی هیچ حرفی می رفت.....
فقط ای کاش یک نفر بود....

نظرات برای این پست غیر فعال است
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
tmp_22749-IMG_20170517_1645321897907196.jpg


مشاهده همه ی 7 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

Image result for ‫عکس نوشته تیکه دار‬‎

مشاهده همه ی 9 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

 

من یک عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!!

برای اینکه احساساتی بودم

برای اینکه یک رو بودم

برای اینکه غرورم را شکستم

برای اینکه انسان بودم . . .

..."خودم" ...

منــو ببخش

نظرات برای این پست غیر فعال است
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

ب گند نکشید دوست داشتن را . . .!
وقتی هنوز،تکلیفتان با خودتان ک هیچ،
با دلتان هم معلوم نیست . . .
خانه خراب می شوید اگر،حرمت نگه ندارید . . .!
ب یک باره می بینید نابود شد . . .
هر آنچه ک ب خیالتان ساخته بودید !
یاد بگیر عزیز من . . .
ب زبان اگر آوردی دوستت دارم را،حواست باشد ک با تمام وجود می گویی . . .
ک چشمهایت جای دیگر نیست!فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند!
حواست باشد ک گاهی . . .
اعتماد،تمامِ چیزیست ک از یک آدم می ماند . . .
ک شکستنش یعنی مرگ . . .!
یعنی نابودی . . .!
یادت باشد،هم آغوشی با هر کس افتخار نیست!
ک اگر ماندی پای آغوش یک عشق،هنر کرده ای . . .
اگر ساختی دنیایت را میانِ بازوانِ مردی . . .
اگر باختی تمامت را برای چشمان بانویی . . .
هنر کرده ای . . .
ب گند نکشید . . .
عشق را . .

مشاهده همه ی 3 نظر