افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
Image result for ‫عکس نوشته تیکه دار‬‎
مشاهده همه ی 9 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

ب گند نکشید دوست داشتن را . . .!
وقتی هنوز،تکلیفتان با خودتان ک هیچ،
با دلتان هم معلوم نیست . . .
خانه خراب می شوید اگر،حرمت نگه ندارید . . .!
ب یک باره می بینید نابود شد . . .
هر آنچه ک ب خیالتان ساخته بودید !
یاد بگیر عزیز من . . .
ب زبان اگر آوردی دوستت دارم را،حواست باشد ک با تمام وجود می گویی . . .
ک چشمهایت جای دیگر نیست!فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند!
حواست باشد ک گاهی . . .
اعتماد،تمامِ چیزیست ک از یک آدم می ماند . . .
ک شکستنش یعنی مرگ . . .!
یعنی نابودی . . .!
یادت باشد،هم آغوشی با هر کس افتخار نیست!
ک اگر ماندی پای آغوش یک عشق،هنر کرده ای . . .
اگر ساختی دنیایت را میانِ بازوانِ مردی . . .
اگر باختی تمامت را برای چشمان بانویی . . .
هنر کرده ای . . .
ب گند نکشید . . .
عشق را . .

مشاهده همه ی 1 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
بعضی از آهنگها حرف دل آدمو میگه که خودش نمیتونه به کسی بگه!..........
مشاهده همه ی 4 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia


Image result for ‫امتحانات خر است‬‎

مشاهده همه ی 15 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
Image result for ‫متن دلتنگی سریال شهرزاد‬‎...
مشاهده همه ی 5 نظر