اوس
بروز رسانی 
pari
مهربونمهربون
pari

سلام رفقا سال خوبی براتون ارزو میکنم

سلام رفقا سال خوبی براتون ارزو میکنم


از پیج من در انیستا حمایت کنید لطفا {-41-}
ادرس پیج {-23-}parya_jegge

مشاهده همه ی 1 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

هر روز که تقویم ورق میخورد حجم انباشته های عشقمان بیشتر

هر روز که تقویم ورق میخورد حجم انباشته های عشقمان بیشتر میشود
و هر روز که پیرتر میشویم احساس عاشقانه تری دارم
تو را نمیدانم
ولی من اینگونه ام
میشود احساس کرد و دید این کوله بار عشق را
جمعمان که جمع شده ، به قول اهل دلان جنسمان جور شده
و خداوند را سپاس بابت این نیک ها
دیروز و امروزمان را دیدیم
سوختیم اما ساختیم و خواهیم ساخت
با همه آنچه دیگران مشکل مینامند و من فرصت میخوانمشان
از چهارسوی این گیتی بوی زندگی میآید و نه اینکه همه چیز مهیاست ، نه
بایستی مهیا نمود ، عشق را ، امید را ، طراوت را
مگر نه اینکه زندگی بدون فراز و نشیب همانند سراب خواهد بود؟
پس میمانیم و میسازیم و پیش میرویم
همراه عشقولانه های زندگی ، همراه هم و همراه همه آنچه که دست از سرمان بر نمیدارند....

مشاهده همه ی 5 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

انسانهای سخت کوش با هر شکست مصمم تر میشوند و کمال

انسانهای سخت کوش با هر شکست مصمم تر میشوند و کمال گرایی و پشتکار مشخصه افراد موفق است
موفقیت تنها پله ایست برای رسیدن به اهداف بزرگ
انرژی مثبت،تلاش،اعتماد به نفس و عدم تکبر راهیست به آنچه که ناممکن میخوانند

مشاهده همه ی 4 نظر