لحظه  بروز رسانی 
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

زجر می کشم و او می بیند درد می کشم

زجر می کشم و او می بیند
درد می کشم و او می خندد
همه چیز دنیا عوض شده است
نمیدانم رسم عاشقی هم؟
می شود عاشق بود و ندید؟
می شود عاشق بود و به تماشا نشست؟

نمیدانم

شاید زجر معشوق هم تماشایی شده است

در دنیایی که دیگر
هیچ چیزش سر جای خودش نیست


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

او رفت در کمال ناباوری رفت چشمهای بهت زده

او رفت در کمال ناباوری رفت چشمهای بهت زده

او رفت
در کمال ناباوری رفت
چشمهای بهت زده ام را دید
ولی رفت
اشک حلقه زده را دید
رفت
رفت و تکه ای از قلبم را با خود برد
رفت
به همین سادگی

مرا ندید و رفت

او زجر و نابودیم را دید

ولی رفت ...


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

درد دارد که صدای نفسهاشو بشنوی و سراغت نیاید

درد دارد که صدای نفسهاشو بشنوی و سراغت نیاید

درد دارد
که صدای نفسهاشو بشنوی
و سراغت نیاید
درد دارد
که وجودت همه نیاز باشد و او نفهمد
درد دارد
تنهایی
درد دارد فراق
دردی که مثل هیچ درد دیگر نیست
درد شکستن دل
وااای ازین درد
که چه طاقتی میخواهد
وااای

کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

نزدیکتر بیا محبوب من بیا در آغوشم بیا تا

نزدیکتر بیا محبوب من بیا در آغوشم بیا تا

نزدیکتر بیا محبوب من
بیا در آغوشم
بیا تا تو را سخت به سینه بفشارم
تا قلبهای بیقرارمان نیز همدیگر را بغل کنند
تا صدای شان یکی شود
تا در گوش هم عشق را نجوا کنند
تا همصداییشان بشود سرود عشق
گناه است
دیدن درد کشیدنشان
و کاری نکردن

کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

عشق با نام تو آغاز می شود عشق با نام

عشق با نام تو آغاز می شود عشق با نام

عشق با نام تو آغاز می شود
عشق با نام تو پایان می یابد

عشق یعنی
غرق شدن در موج نگاهت
معشوق من عشق یعنی تو

فقط تو


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

دردم تویی درمان دردم تویی از من مگریز

دردم تویی درمان دردم تویی از من مگریز

دردم تویی
درمان دردم تویی
از من مگریز
که
درد بی درمان را علاجی نیست


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

باز آ که دیگر تحملم تمام شده برگرد عزیزم که

باز آ که دیگر تحملم تمام شده برگرد عزیزم که

باز آ که دیگر تحملم تمام شده
برگرد عزیزم که غمت سنگین شده
مرا تنها نگذار
که قلبم سخت بی تاب توست
صدای ضربانهایش را نمیشنوی
گوش کن
اسم تو را صدا میزند
بیا و آرامش کن
محبوب زیبای من


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran
پست شماره 322093882 از Kamran

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید