لحظه  بروز رسانی 
سعید پسر کورد (شهر عشق)
خوشتیپخوشتیپ
سعید پسر کورد (شهر عشق)

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمی‌دانی. 

500x888_1483384571412732.jpeg

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمی‌دانی... 
با وجودِ مُبهم بودنش...
شیرین است...
نمی‌دانی تا کِی ادامه دارد...
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است...!
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد نه چیزی به نام بوسه های عاشقانه...!
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوعِ عاشقانه اش فقط زیباست...؟!
آدم هایی را گاهی می‌بینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند...
از دو عاشق هم عاشق ترند... می‌توانی درک کنی...؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد... 
دوستی که آغوشش به وسعتِ آسمان‌ها آرامش دارد...
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی... بخواهد تمام شود...

مشاهده همه ی 1 نظر
javad109
آروم و عادیآروم و عادی
javad109

  باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه.خانه ام کو

 

باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه...خانه ام کو ؟

خانه ات کو ؟آن دل دیوانه ات کو؟؟؟روزهای کودکی کو؟

فصل خوب سادگی کو؟؟؟

یادت آید روز باران!گردش یک روز دیرین...!

پس چه شد دیگر کجا رفت ؟خاطرات خوب و شیرین...!

باز باران بی ترانه،بی هوای عاشقانه ،بی نوای عارفانه ،

در سکوت ظالمانه ،خسته از مکر زمانه ،غافل از حتی رفاقت...

حاله ایی از عشق و نفرت ،اشکهایی طبق عادت ،

 قطره هایی بی طراوت روی دوش آدمیت...

میخورد بر بام خانه....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad109
آروم و عادیآروم و عادی
javad109

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید